Trong phòng thí nghiệm một lượng nhỏ khí CO2 được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng cách

Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng cách

A. đốt cháy hợp chất hữu cơ.

B. nhiệt phân CaCO3 ở 900 – 1200oC.

C. Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl.

D. cho CO tác dụng với oxit kim loại.

Điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2từ CaCO3và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2thu được còn bị lẫn một ít khí hiđro clorua và hơi nước.

Phương trình phản ứng:

CaCO3(r)+ 2HCl(dd)→ CaCl2(dd)+ CO2 (k)↑ +H2O(l)

Để thu được CO2tinh khiết (do có lẫn khí hiđro clorua, hơi nước) ta cho hỗn hợp khí và hơi qua bình đựng dung dịch NaHCO3dư, hiđro clorua bị giữ lại. Tiếp tục cho hỗn hợp còn lại đi qua bình đựng H2SO4đặc hoặc P2O5, hơi nước bị hấp thụ. Ta thu được CO2tinh khiết.

HCl(k)+ NaHCO3 (dd)→ NaCl(dd)+ CO2 (k)↑ +H2O(l)

H2SO4đặc hấp thụ hơi nước.

Trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách

A. nung CaCO3

B. cho CaCO3 tác dụng HCl

Đáp án chính xác

C. cho C tác dụng O2

D. cho C tác dụng với H2SO4 đặc

Xem lời giải

Phương pháp điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

Xem nhanh:

 • Phương pháp điều chế N2 trong phòng thí nghiệm
  • Phương pháp 1: điều chế N2 trong phòng thí nghiệm
  • Phương pháp 2: điều chế N2 trong phòng thí nghiệm
 • Điều chế N2 trong công nghiệp
  • Cách 1
  • Cách 2
 • Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế NH3 bằng cách nào
 • Cách điều chế O2 trong phòng thí nghiệm bằng cách nào
 • Điều chế H2 trong phòng thí nghiệm
 • Khí CO2 điều chế trong phòng thí nghiệm

Phương pháp 1: điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cách sử dụng phương pháp đun nóng dung dịch bão hòa muối NH4NO2.

Đun NH4NO2 nhiệt độ cao, ta được:

NH4NO2 → N2 + 2H2O

Lưu ý: NH4NO2 phải được đun nóng chứ không có trường hợp NH4NO2 nhiệt phân

Trong phòng thí nghiệm một lượng nhỏ khí CO2 được điều chế bằng cách

Phương pháp 2: điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm điều chế N2 bằng cách đun nóng nước của amoni clorua và natri clorua. Dưới đây là phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm:

NH4Cl + NaCl → N2 + NaCl +2H2O

Trong phản ứng này còn tạo ra một lượng nhỏ oxit nitric và axit nitric. Vì vậy, N2 thu được phải được tinh chế bằng cách cho khí sinh ra đi qua dung dịch axit sunfuric trong nước có chứa kali dicromat.

 • Điều chế khí Nitơ trong phòng thí nghiệm bằng cách phân hủy nhiệt của amoni dicromat.

Khi đun nóng các tinh thể amoni dicromat màu đỏ sẽ xảy ra phản ứng dữ dội kèm theo các tia sáng và sự phát triển của Nitơ.

(NH4)2Cr2O7 → N2 + 4H2O +Cr2O3

 • Điều chế khí N2 trong phòng thí nghiệm bằng cách oxy hóa amoniac.

Amoniac bị oxi hóa bởi một oxit đồng nóng đỏ hoặc clo thì ta thu được Nitơ

2NH3 + 2CuO → N2 + 3H2O +3Cu với CuO N2 lần lượt là đồng oxit và Nitơ.

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

 • Điều chế Nito trong phòng thí nghiệm bằng cách phân hủy nhiệt Natri Azide

2NaN3 → 2Na + 3N2 (N2 Na lần lượt là Nitơ và Natri)

Ba(N3)2 → Ba + 3N2

Trong phòng thí nghiệm Nito tinh khiết được điều chế từ chính phản ứng này.

Ngoài ra còn có thể dùng phương pháp dời nước.Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí Nitơ bằng phương pháp dời nước vì N2 rất ít tan trong nước.