Cách chia sẻ màn hình ms team

Khi bạn đang trò chuyện với một hoặc nhiều người trong Teams, bạn có thể chia sẻ màn hình ngay lập tức. Đi tới các điều khiển trò chuyện ở góc trên bên phải, rồi chọn Chia sẻ

Cách chia sẻ màn hình ms team

.

Cách chia sẻ màn hình ms team

Chọn một cửa sổ để chia sẻ chương trình cụ thể đó và nội dung của chương trình hoặc chọn Màn hình nền để chia sẻ mọi thứ trên màn hình của bạn.

Những người tham gia khác trong cuộc trò chuyện sẽ nhận được thông báo yêu cầu họ chấp nhận chia sẻ màn hình của bạn. Sau khi trò chuyện, họ sẽ có thể thấy màn hình của bạn và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Khi bạn đã chia sẻ xong, hãy đi đến mục điều khiển cuộc họp của bạn và chọn Dừng chia sẻ.

Lưu ý:Người dùng Linux không thể chia sẻ màn hình trong cuộc Teams chuyện hiện tại.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách chia sẻ màn hình ms team