1 phút đọc

Cách lắp CÁP TREO Lớp 4

LẮP GHÉP MỒ HÌNH Tự CHỌN b - CHI TIẾT VÀ DỤNG cụ f * * . Các chi tiết và dụng cụ của bộ láp ghép mô hình kĩ thuật. - QUY TRÌNH THỰC HIỆN Lắp tùng bộ phận Học sinh tiến hành lắp các
Cách lắp CÁP TREO Lớp 4

LẮP GHÉP MỒ HÌNH Tự CHỌN b - CHI TIẾT VÀ DỤNG cụ f * * . Các chi tiết và dụng cụ của bộ láp ghép mô hình kĩ thuật. - QUY TRÌNH THỰC HIỆN Lắp tùng bộ phận Học sinh tiến hành lắp các bộ phận của mô hình tự chọn. Lắp ráp mô hình > Học sinh tiến hành lắp ráp các bộ phận của mô hình để được mô hình hoàn chỉnh. Gọi ý một số mô hình lắp ghép Mẩu 1 : LẮP CẦU VƯỢT Tên gọi Số lượng Tấm lớn 1 Tấm 25 lỗ 2 Thanh thảng 9 lỗ 4 Thanh chữ u dài 6 Thanh chữ L ngán 4 ôc và vít 24 bộ Cờ-lê 1 Tua-vít 1 Hình 1. Cầu vượt Mẫu 2: LẮPÔTÔKÉO Tên gọi Số lượng Tấm nhỏ 1 Ba tấm để láp chữ u 1 Tấm chữ L 1 Tấm mặt ca bin 1 Thanh thẳng 11 lỗ 2 Thanh thảng 5 lổ 2 Thanh chữ u dài 4 Thanh chữ L dài 2 Trục dài 2 Bánh xe 4 ôc và vít 19 bộ Vòng hãm 8 Cờ-lê 1 Tua-vít 1 Mầu 3 : LÁP CÁP TREO Tên gọị Sô lượng Tấm nhỏ 1 Ba tấm để láp thành chữ u 1 Tấm mặt ca bin 1 Tấm chữ L 1 Thanh thảng 11 lỗ 6 Thanh thẳng 9 lỗ 4 Thanh thảng 6 lỗ 2 Thanh thảng 5 lỗ 4 Thanh chữ u ngắn 5 Thanh chữ L dài 2 Thanh chữ L ngán 2 Dây gai 1 Ôc và vít 41 bộ Cờ-lè 1 Tua-vít 1 Hình 3. Cáp treo

Video liên quan