Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

Thêm hoặc xóa thẻ và danh mục trong hộp thư đến trên Gmail

Sắp xếp email vào các thẻ khác nhau trong hộp thư đến, như Mạng xã hội hoặc Quảng cáo. Khi mở Gmail, bạn sẽ không phải xem tất cả email cùng một lúc.   Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của ứng dụng Google tại cơ quan hoặc trường học?Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Thêm hoặc xóa danh mục

Nếu bạn không thấy các danh mục như Chính hoặc Mạng xã hội khi nhấn vào biểu tượng Trình đơn

, hãy làm theo các bước dưới đây để danh mục hiển thị:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

.

 1. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn

.

 1. Nhấn vào mục Cài đặt.
 2. Chọn tài khoản của bạn.
 3. Nhấn vào Loại hộp thư đến.
 4. Chọn Hộp thư đến mặc định.
 5. Nhấn vào Danh mục trong hộp thư đến.
 6. Thêm hoặc xóa danh mục.

Mẹo: Nếu chỉ sử dụng danh mục Chính trên máy tính, thì bạn sẽ không thể chọn "Danh mục trong hộp thư đến".

Di chuyển email

Chuyển email vào danh mục mới

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

.

 1. Mở email.
 2. Nhấn vào biểu tượng Di chuyển
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

. Nếu bạn không thấy biểu tượng Di chuyển, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm

Cách xóa mang Xã hội trong Gmail
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

Di chuyển tới.

 1. Nhấn vào danh mục mới.

Cách khiến cho email xuất hiện trong danh mục Chính

Bạn sẽ thấy được mọi email mà bạn gắn dấu sao

Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

,cả trong danh mục Chính và trong các danh mục chứa email trước đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

.

 1. Từ hộp thư đến hoặc bên trong email, nhấp vào biểu tượng Dấu sao
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

.

Thay đổi thông báo cho mỗi danh mục

Bạn có thể chọn các thông báo khác nhau cho mỗi danh mục. Tìm hiểu thêm về thông báo.

Xem số lượng thư trong hộp thư đến

Trong Gmail, các thư trả lời cho một thư được nhóm thành các cuộc hội thoại. Trong hộp thư đến, bạn sẽ thấy số cuộc hội thoại mình có, nhưng không thấy số thư.

Làm theo các bước sau để xem số lượng thư trong hộp thư đến:

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể xem tổng số thư trên ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail
Cách xóa mang Xã hội trong Gmail

Cài đặt.

 1. Cuộn xuống mục "Chế độ xem cuộc hội thoại".
 2. Chọn Tắt chế độ xem cuộc hội thoại.
 3. Ở cuối trang, nhấp vào Lưu thay đổi.
 4. Quay lại hộp thư đến của bạn để xem số lượng thư bạn có. Nếu bạn có nhiều mục hoặc danh mục thì hãy đảm bảo cộng dồn số thư từ mỗi mục.
 5. Khi bạn đã xong, hãy quay lại mục cài đặt và bật "Chế độ xem cuộc hội thoại".

Tôi không thể bật danh mục trong hộp thư đến

Nếu hộp thư đến của bạn có nhiều hơn 250.000 thư thì bạn sẽ không thể bật danh mục trong hộp thư đến.

Để giảm số thư xuống dưới mức giới hạn này, bạn có thể lưu trữ hoặc xóa thư.                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xóa mang Xã hội trong Gmail