Có nên làm sale cho Unilever

Mình sắp nhận việc bên Unilever nhưng không biết môi trường làm việc bên đó như thế nào, các mẹ đã từng làm (hoặc đang làm) cho mình xin tí kinh nghiệm với. Cảm ơn các mẹ rất nhiều.:Rose:

null

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Có nên làm sale cho Unilever