Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học

I.1. Lí do chọn đề tài:

Giáo dục đạo đức cho học sinh là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng ở trường tiểu học. Nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho học sinh về nhân cách, về hành vi đạo đức cho các em, từ đó các em nhận biết được việc gì đúng, việc gì sai, việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Giúp các em ứng xử đúng đắn thông qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Nhân cách của học sinh Tiểu học thể hiện trước hết qua các hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm và hành động Điều này thể hiện qua cách ứng xử đối với ông bà, cha mẹ, với người thân và với mọi người xung quanh, với thầy cô giáo, bè bạn trong lớp, qua thái độ học tập và rèn luyện hàng ngày. Đó là cơ sở quan trọng của việc hình thành những nguyên tắc, chuẩn mực hành vi đạo đức của học sinh Tiểu học. Ngoài việc giảng dạy các môn văn hóa, học tập các kiến thức về khoa học, học sinh còn phải rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng, kỹ năng ứng xử trong đó việc rèn luyện đạo đức, lối sống là vấn đề cần được quan tâm, vì đạo đức là cái cốt lõi, cái căn bản của gia đình và xã hội, tạo cho các em học tập và rèn luyện một cách tốt nhất. Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động trong nhà trường, góp phần làm thay đổi nhận thức của học sinh, qua đó giúp các em có ý thức trong từng việc làm, từng hành động, giúp các em sống có lý tưởng, có ước mơ và hoài bão, nhận thức được những cái hay, cái đẹp, cái tốt trong cuộc sống.

Ngày nay đất nước đã đổi mới, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh càng phải được quan tâm đặc biệt, một con người hoàn thiện về nhân cách là con người không chỉ có tài mà cần phải có cả đức lẫn tài, đây là mối quan hệ chặt chẽ giữa đức và tài, muối quan hệ này không thể tách rời nhau. Nhân cách của con người muốn được xây dựng và phát triển cần bắt đầu ngay từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường nói chung và ở tiểu học nói riêng, ở tiểu học các em còn nhỏ nên chúng ta càng phải quan tâm đặc biệt, vì ở tiểu học mỗi cử chỉ, hành động đến lời nói của thầy cô giáo phải chuẩn mực để cho các em noi theo, ở tiểu học các em hay bắt chước người lớn, vì vậy thầy cô giáo có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh. Có thể nói, việc hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức, tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và của toàn xã hội cần phải quan tâm. Giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học là một mặt của hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho các em những đức tính trong sáng và bồi dưỡng cho các em những quy tắc ứng xử, những hành vi đạo đức được thể hiện trong giao tiếp, ứng xử với bạn bè, với mọi người xung quanh. Đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa là mục tiêu trong cả quá trình giáo dục thế hệ trẻ. Trong bất kì ở lĩnh vực nào, không những con người phải có kiến thức mà phải có đạo đức chuẩn mực thì hoàn thành nhiệm vụ mới đạt kết quả cao. Vì vậy công tác giáo dục trước tiên phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh, coi đó là cái căn bản, cái gốc cho sự hình thành và phát triển nhân cách.

Học để biết, học để làm người, học để chung sống, để hành động có đạo đức, thể hiện yêu đạo đức. Đó là một định hướng đúng đắn và quan trọng của nền giáo dục hiện đại. Ngày nay, với những thành tựu to lớn của cách mạng khoa học và kỹ thuật, con người nắm trong tay những khoa học hiện đại bậc nhất, có giá trị và sức sáng tạo lan tỏa rộng khắp, đồng thời cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Trước sự phát triển của khoa học kĩ thuật đòi hỏi mỗi con người, mỗi dân tộc càng phải quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

Công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta khẳng định giáo dục đạo đức cho học thế hệ trẻ là rất quan trọng và cần thiết. Đào tạo thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên Như Bác Hồ từng nói: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Còn có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

Người Việt Nam từ xưa đã có biết bao truyền thống tốt đẹp. Truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, người thầy được các thế hệ học sinh và xã hội kính trọng. Ngày nay đất nước ta đã và đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ, khi chúng ta mở cửa hợp tác kinh tế, hợp tác song phương, chúng ta thu được những thành quả to lớn, nhưng cũng có những ảnh hưởng đến lối sống của thế hệ trẻ, khi hội nhập quốc tế chúng ta đón nhận những làn gió mát, nhưng cũng có gió độc len lỏi lùa theo. Chính vì vậy vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung, ở cấp tiểu học nói riêng càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

Hiện nay chất lượng đạo đức của một số lớp trẻ đang bị suy giảm nghiêm trọng, trong các nhà trường học sinh thiếu lễ phép với thầy cô giáo, nói tục nói bậy tăng lên. Hiện tượng học sinh đánh nhau vẫn còn phổ biến, trong thời gian qua nổi cộm về học sinh đánh nhau được thông tin trên truyền hình, trên báo chí, đây là một vấn đề đáng được quan tâm. Phong trào học tập đi xuống, hiện tượng lười học, chán học tăng nhanh, truyền thống tôn sư trọng đạo bị phai nhạt. Khắp nơi xuất hiện nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội gia tăng. Có những gia đình cha mẹ mải mê làm kinh tế, bị đồng tiền cuốn theo mà quên đi trách nhiệm giáo dục con cái và chính sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình làm cho chúng trở thành những đứa con ngư hỏng, lười biếng, không nghe lời người lớn và thiếu lễ phép với thầy cô giáo. Trước thực trạng đó giáo dục đạo đức càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Thế hệ trẻ hôm nay là tương lai của đất nước ngày mai, nếu chỉ quan tâm đến chất lượng, kết quả học tập mà xem nhẹ giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh thì một ngày nào đó đất nước ta sẽ như thế nào. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên. Để đạt được hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh thì mỗi chúng ta phải hiểu rằng, giáo dục đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường, của gia đình và của toàn xã hội.

Chính vì vậy, trong nhà trường nói chung và trường Tiểu học nói riêng chúng ta càng phải quân tâm, coi trọng và ngày càng làm tốt hơn việc rèn luyện, bồi dưỡng giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước và tiến hành ngay từ khi các em còn nhỏ.

  1. Nội dung và cách thức thực hiện:

Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sự phối kết hợp các đoàn thể trong nhà trường cùng với gia đình và toàn xã hội. Điều cơ cản nhất là đối với người giáo viên phải thực sự gương mẫu, có cái tâm sáng, tất cả vì học sinh thân yêu, làm việc với tinh thần tự giác, có tình thương yêu học sinh nhưng đồng thời cũng phải nghiêm khắc, linh hoạt, mền dẻo, hiểu được tính cách từng học sinh, nắm được điều kiện, hoàn cảnh của các em, để chia sẻ, động viên các em, gần gũi, chia sẻ cùng các em thì các em sẽ có những tiến bộ và thay đổi rõ rệt. Trong cuộc sống không có đường tắt về giáo dục đạo đức. Mà chúng ta phải quan tâm giáo dục thường xuyên, liên tục và đồng bộ ngày từ khi các em còn nhỏ.

b.1:Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp, sinh hoạt lớp:

Công tác chủ nhiệm lớp đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, vì giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp theo dõi các em trong quá trình học tập và rèn luyện, uốn nắn, nhắc nhở các em kịp thời, người nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, biết rõ về điều kiện và hoàn cảnh của từng em. Từ đó giáo viên có biện pháp, giải pháp hữu hiệu để giáo dục học sinh. Đề cao vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm; bởi vì giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt hoạt động của lớp; giáo viên chủ nhiệm lớp là cầu nối tin cậy nhất giữa nhà trường và phụ huynh. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm vừa phải có tinh thần trách nhiệm cao, vừa có tình thương yêu, bao dung độ lượng và nghiêm minh, công bằng; vừa có tính chủ động sáng tạo để giáo dục học sinh nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, các em có hoàn cảnh gia đình éo le và những học sinh cá biệt. Giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch giáo dục học sinh, hàng tuần, hàng tháng, từng học kì và cả năm học phải có nhận xét, đánh giá cụ thể về từng mặt cho từng học sinh, chỉ cho mỗi học sinh thấy được mặt mạnh mặt yếu, không nên có thành kiến với học sinh; nếu chúng ta xử lí không khéo thì dễ làm cho các em mất niềm tin, bi quan, chán nản. Giáo viên chủ nhiệm phải phát huy hết vai trò khả năng của mình, thực hiện tốt các tiết sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóagiáo viên chủ nhiệm cho các tổ báo cáo lại tình hình hoạt động của các thành viên trong tổ về học tập, rèn luyện, tác phong, thái độ tham gia các phong trào có sự giám sát của ban cán sự lớp để làm cơ sở giáo dục học sinh. Bên cạnh đó giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh phải có mối quan hệ mật thiết, thường xuyên thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của con em mình.

Trong tiết sinh hoạt cuối tuần giáo viên nhận xét đánh giá về tình hình học tập và rèn luyện của lớp ngoài việc nhận xét đánh giá chung giáo viên cần chú ý quan tâm đến các em thực hiện chưa tốt như còn đi học muộn, nói tục, hay cãi nhau, đánh nhau với bạn thì giáo viên cần phải xử lí hết sức linh hoạt trong các trường hợp này, như trao đổi riêng với các em, động viên các em, phân tích đúng sai cụ thể. Không nên chê bai các em trước lớp, nếu chê bai trước lớp các em tiếp tục xa lánh và tự ti, ít giao lưu với các bạn với thầy cô, như thế thì việc giáo dục các em gặp nhiều khó khăn hơn, vì các em này rất rễ bị tổn thương, khi các em bị tổn thương thì kết quả giáo dục càng gặp khó khăn. Giáo viên tiếp tục giao nhiệm vụ cho các bạn trong ban cán sự lớp, hoặc các bạn khác trong lớp tìm cách tiếp cận hỗ trợ các bạn, như rủ bạn cùng đi học, tham gia vui chơi cùng bạn, quan tâm đến các bạn nhiều hơn

b.2: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn đạo đức:

Trong tiết học đạo đức giáo viên thường xuyên cho học sinh liên hệ thực tế nội dung bài học, để học sinh kể lại những việc mà mình đã làm được, đây là cách để học sinh tự giác kể lại sự việc mà các em đã làm và cũng là cách để các em thể hiện mình trước bạn bè, thầy cô giáo, vừa kể lại câu chuyện hay việc làm của bản thân, vừa là để cả lớp trao đổi, bàn bạc và học tập theo. Đây là cách giáo dục vừa manh tính tự giác cao, gây được sự chú ý của cả lớp. Vì các em vừa được làm việc, vừa được kể lại thì các em nhớ được rất lâu, hơn nữa còn là nguồn động viên cổ vũ của thầy cô và bạn bè thì các em càng hăng say, thi đua trong học tập và rèn luyện. Thông qua tiết học giáo viên thường xuyên cho các em đóng vai, kể lại và hành động theo nội dung của bài học thì tiết học thêm sôi nổi, gây được sự chú ý của các em, từ đó giáo dục cho các em có thói quen tự giác, có thói quen học đi đôi với hành, đây là sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục và rèn luyện nhân cách cho học sinh. Trong các tiết học đạo đức giáo viên chú trọng đến phương pháp hoạt động nhóm, đóng vai các nhân vật trong câu chuyện, thông qua các hoạt động này giáo viên cho các em liên hệ với bản thân, những việc mà các em đã làm cho cả lớp ngheSau đó cho học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét.

b.3: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hình thức giáo dục tạo cho các em vui để học, học mà vui, đây cũng là hình thức giáo dục đạt hiệu quả rất cao, vì các em được học tập trong môi trường rất thoải mái và phù hợp với đặc điểm sinh lí của học sinh tiểu học. Giáo dục theo từng chủ điểm thay đổi không khí học tập cũng như giáo dục thông qua các hình thức trò chơi, đố vui, thi đua giữa các tổ, nhóm và các cá nhân. Vừa thể hiện được tinh thần hợp tác, tinh thần thoải máiVì ngoài giáo viên chủ nhiệm các em còn được các anh chị đoàn thanh niên tham gia cùng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành nội qui, qui chế của trường, của lớp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của các tệ nạn xã hội; phổ biến tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học;tổ chức học tập, quán triệt cho học sinh về nội quy của nhà trường vào đầu năm học, vào giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khoá, các câu lạc bộ đố vui để học bằng nhiều hình thức, thay vì các em tham gia các trò chơi bạo lực trên máy tính, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ cuốn hút nhiều học sinh tham gia; bởi vì lứa tuổi của các em rất hiếu động, thích hoạt động, thích tham gia khám phá cái mới; nhạy cảm với các trò chơi điện tử, nếu chúng ta tổ chức các hoạt động này không tốt cho học sinh thì các em sẽ tìm đến điểm internet để chơi, dẫn đến nghiện các trò chơi bạo lực và rất khó khăn trong việc giáo dục đạo đức cho các em. Thông qua các hoạt động giáo dục này sẽ giúp cho học sinh nâng cao nhận thức. Trong hoạt động này cần lưu ý kết hợp hài hoà giữa:

Học mà vui, vui mà học theo đúng định hướng giáo dục.

Phải xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp thật cụ thể chi tiết, được Ban giám hiệu nhà trường duyệt ngay từ đầu năm học, từ đó chủ động phối kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường cùng tham gia giáo dục các em; trong kế hoạch cần thể hiện rõ chủ đề của từng tháng, lồng ghép sinh hoạt tập thể, kể chuyện, tham gia các trò chơi phù hợp để tiết học thêm sinh động và đạt hiệu quả.

Ví dụ: Trong tiết dạy giáo dục ngoài giờ lên lớp về chủ điểm: Chúng em hướng về biển đảo quê hương. Giáo viên cho các em kể lại, nói lên những gì mà mình biết về các chú bộ đội Hải quân, Cảnh sát biểncác em khác nhận xét bổ sung, giáo viên kết luận phải nêu bật được các chú bộ đội Hải quân, Cảnh sát biển đang từng ngày từng giờ canh giữ hải đảo, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, để cho các em được học tập, vui chơi và được sống trong môi trường hòa bình Vì thế các em phải trân trọng, biết ơn các chú bộ đội, Cảnh sát biểnSau đó giáo viên chia lớp thành tổ, nhóm để các nhóm thảo luận về nội dung sau: để biết ơn công lao của các chú bộ đội Hải quân, Cảnh sát biển các em phải làm gì?

Các nhóm thảo luận và bày tỏ ý kiến của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên dương các nhóm có câu trả lời hay và chốt lại: Các em phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, mai sau các em lớn lên tiếp bước các cha anhtiếp tục bảo vệ nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc Giáo viên cho học sinh nói lên ước mơ và hoài bão của mình

b.4: Giáo dục học sinh thông qua các Hội thi, Hoạt động tập thể:

Hội thi trong thiếu niên nhi đồng là đỉnh cao của phong trào thiếu nhi trong nhà trường, là kết quả của quá trình phấn đấu, học tập, rèn luyện theo mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua hội thi thiếu niên nhi đồng, các em hiểu được kết quả rèn luyện của mình và đó chính là cơ hội, là môi trường để các em trao đổi thêm kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện, các em được rèn luyện thêm về kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử, giao tiếp, rèn cho các em có tính tự tin, hợp tác, mạnh dạn, ham học hỏi vươn lên. Hội thi thiếu niên nhi đồng còn là ngày hội lớn của các em, đây là động lực để các em cố gắng, phấn đấu và được thể hiện mình qua hội thi tạo được bầu không khí thi đua hào hứng, sôi nổi, hấp dẫn trong các hoạt động.

Tổ chức các hoạt động tập thể trong phạm vi toàn trường tạo điều kiện để các em hình thành các mối quan hệ, gắn bó với nhau vì quyền lợi, danh dự chung, tạo niềm vinh dự, tự hào của bản thân, của tập thể, của lớp, của trường và có tác dụng sâu sắc đến nhận thức, tình cảm của học sinh. Thực tế hoạt động tập thể của nhà trường có thểlà các hoạt động như: Lao động vệ sinh trường lớp, lau rửa bàn ghế, tạo cho các em có thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh nơi công cộng, tổ chức các hội thi như hội thi: Giai điệu tuổi hồng, chúng em Kể chuyện về Bác Hồ, tổ chức giao lưu tập thể giữu các khối lớp, Mỗi giáo viên cần nhận thức về tác dụng giáo dục của các hoạt động tập thể, vai trò của các Hội thi để tìm ra các biện pháp, giải pháp, hình thức tổ chức giáo dục đạt hiệu quả giáo dục ở cấp học. Từ đó nếp sống đạo đức của các em sẽ có chuyển biến tốt, trước hết là tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, biết hợp tác, biết giúp đỡ nhau trong mọi tình huống. Qua hoạt động tập thể, lòng nhân ái, tính vị tha, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì tập thể được thể hiện rõ và chính những hoạt động đó đã đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện của các em.

b.5: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua ca dao tục ngữ, thơ ca:

Giáo dục các em thông qua ca dao tục ngữ, thơ ca Việt Nam thì đây là một phương pháp hết sức sáng tạo, vì nó gần gũi với các em, nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu, các em tiếp thu nhanh và đạt hiệu quả cao, như giáo dục về công lao của cha mẹ, đã ngày đêm dạy dỗ, chăm sóc các em, lo cho các em ăn ngon, mặc đẹp, nâng niu giấc ngủ cho các em, giáo viên cần nêu một số câu ca dao, tục ngữ, sau đó tổ chức cho học sinh tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về công lao của cha mẹví dụ:

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển bao la không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Nói đến ca dao  tục ngữ thì trong chúng ta ai cũng biết rằng đây là kho tàng quí báu của ca dao, tục ngữ Việt Nam. Đặc biệt giá trị giáo dục đạo đức mang tính nhân văn sâu sắc. Tục ngữ, ca dao nghe ví von, dễ đi vào lòng người, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tiếp thu nên các em tiếp thu cũng rất nhanh và thu được kết quả khả quan.

b.6: Giáo dục học sinh thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần:

Ngoài việc nhận xét, đánh giá trong tuần qua thì giáo viên Tổng phụ trách và ban giám hiệu nhà trường thường xuyên phải nêu tấm gương người tốt, việc tốt và tuyên dương những lớp và những học sinh thực hiện tốt để cho các lớp và các em học sinh thực hiện chưa tốt noi theo. Thường xuyên thay đổi hình thức sinh hoạt đầu tuần tránh rập khuôn máy móc, tránh sự đơn điệu trong buổi sinh hoạt đầu tuần, ngoài đánh giá nhận xét và triển khai kế hoạch thì giáo viên Tổng phụ trách cần cho các em tham gia các hoạt động khác: Tuần này tổ chức học sinh kể chuyện về Bác Hồ, tuần sau cho các em kể về tấm gương người tốt, việc tốt Thường xuyên thay đổi nội dung sinh hoạt để tạo ra không khí vui tươi, hứng thu cho học sinh khi được tham gia sinh hoạt đầu tuần. Trong các buổi sinh hoạt đầu tuần thì ban giám hiệu cần quan tâm đến những thành tích của các em đã đạt được, biểu dương, khen ngợi, nêu gương những em cũng như các lớp thực hiện tốt. Tuyên truyền giáo dục các em, hướng cho các em thực hiện công việc đạt hiệu quả. Nhưng cũng nghiêm khắc xử lí những học sinh vi phạm bằng hình thức phù hợp nhất.

b.7: Giáo dục học sinh thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng:

Trong các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng giáo viên Tổng phụ trách phải kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm, các anh chị là Đoàn viên, nhà trường phải huy động mọi lực lượng tham gia sinh hoạt Đội, Sao, phải xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, triển khai đồng loạt và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục thì mới đạt hiệu quả cao. Về nội dung phải phong phú, sinh động thì mới cuốn hút được các em. Ôn lại truyền thống của Đội, những tấm gương anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, để cho các em được hưởng một nền hòa bình, được đi học, được vui chơiThi đua giữa các chi Đội, giữa các Sao.Trong các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng học sinh rất hứng thú tham gia vì nó mang tính tập thể cao, học sinh gần gũi, đoàn kết cùng nhau tham gia hoạt động. Các anh chị phụ trách chỉ là người định hướng, tổ chức cho các em tham gia, các anh chị lớp 4-5 là phụ trách sao phải là những đội viên có ảnh hưởng tốt đến các em, như chăm chỉ học tập, ngoan, lễ phép, tích cực tham gia các phong trào, như vậy thì các em tham gia hoạt động sôi nổi, tự tin, tôn trọngvì thế các em sẽ gần gũi hơn, mạnh dạn hơn khi tham ra sinh hoạt cùng các anh chị lớp trên. Đây là biện pháp không mới nhưng chúng ta cần linh động, sáng tạo khi tổ chức cho các em tham gia thì mới đạt được kết quả cao. Trong các buổi sinh hoạt này cần có sự tham gia của các anh chị đoàn thanh niên. Vì khi các em được tham gia sinh hoạt Đội  Sao nhi đồng mà có nhiều các anh chị cùng tham gia với các em thì chắc chắn các em rất vui, rất phấn khởi, hào hứng tham gia từ đó hiệu quả giáo dục sẽ được cải thiện. Mỗi buổi sinh hoạt Đội  Sao nhi đồng là các em được giao lưu, học hỏi được nhiều điều hay, biết phân biệt đúng sai, cái hay, cái tốt được phát huy, kĩ năng giao tiếp, ứng xử được cải thiện, từ đó các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn và có trách nhiệm hơn trong công việc cũng như trong các hoạt động giáo dục

b.8: Giáo dục học sinh thông qua việc phối kết hợp với các Đoàn thể trong nhà trường:

Để tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng, đoàn thể trong nhà trường, trước hết nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, rèn luyện học sinh trong toàn trường, từng khối lớp, hàng tháng, từng học kì và trong suốt năm học. Kế hoạch phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, từng cá nhân có các nội dung biện pháp, phù hợp với vai trò, khả năng, điều kiện của nhà trường; phải xác định chỉ tiêu cụ thể cần đạt được Sau khi có kế hoạch, Ban Giám hiệu phân công các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện việc giáo dục, rèn luyện cho các em, nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận. Chi bộ ra nghị quyết các hoạt động giáo dục, rèn luyện học sinh, chỉ đạo ban giám hiệu triển khai thực hiện, để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho các em. Cùng với việc ra nghị quyết, hàng tháng chi bộ nhà trường phải xây dựng nghị quyết kịp thời và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ đến các đoàn thể trong nhà trường, nhằm giúp cho công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu quả, đặc biệt là việc giáo dục phẩm chất, đạo đức học sinh.

b.9: Kết hợp với Hội cha mẹ và gia đình học sinh để giáo dục các em:

Gia đình luôn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cởi mở, thường xuyên quan tâm, động viên nhắc nhở con em mình, nếu thiếu sự quan tâm chăm sóc các em thì hiệu quả giáo dục rất khó mà đạt được mục tiêu đề ra. Gia đình phải thật sự là chỗ dựa vững chắc đối với các em. Ông bà, cha mẹ và các thành viên trong gia đình phải thực sự gương mẫu, phải có trách nhiệm trong chăm lo, dạy bảo các em. Ngoài ra phải thường xuyên liên lạc với giáo viên và nhà trường để kịp thời nắm bắt quá trình học tập, rèn luyện của con em mình.

Nhà trường thường xuyên trao đổi với gia đình học sinh về tình hình học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của các em, cùng bàn bạc với cha mẹ học sinh để có các giải pháp nhằm giáo dục phẩm chất, đạo đức cho học sinh để giúp các em tiến bộ, qua đó góp phần giúp các em rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để học tập và rèn luyện đạt kết quả cao hơn, đồng thời việc phối kết hợp giữa nhà trường, các đoàn thể với cha mẹ học sinh phải tiến hành thường xuyên, phải có nội dung cụ thể, phối kết hợp phải đảm bảo hài hòa, nhẹ nhàng và linh hoạt để tìm ra phương pháp, giải pháp giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức học sinh đạt hiệu quả cao.

b.10: Giáo dục học sinh thông qua các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương:

Vào đầu năm học nhà trường phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, như Hội đồng Đội, Đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc xã cùng cam kết giáo dục học sinh. Như phối hợp trong phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường cùng các đoàn thể của địa phương đã phối kết hợp trong việc: như không để học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở vào đầu năm học. Tuyên truyền cho các bà mẹ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đi học an toàn, đảm bảo an toàn trên đường đi học và học tập tại nhà, ngăn chặn tình trạng chơi game online và các trò chơi có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh.

Nhà trường hướng dẫn việc tự học, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống của học sinh trong gia đình và cộng đồng, trao đổi các kỹ năng giáo dục học sinh cho gia đình để phối kết hợp giáo dục các em. Tổng phụ trách Đội, bí thư Đoàn thanh niên chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên, giáo viên chủ nhiệm về các biện pháp giáo dục học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh.

III.1. Kết luận:

Qua quá trình tìm hiểu về thực trạng giáo dục đạo đức tại trường tiểu học Nguyễn Khuyến, bản thân nhận thấy rằng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là vấn đề hết sức quan trọng là điều mà mọi người phải đặc biệt quan tâm vì đây là bước đầu hình thành nên nhân cách đạo đức của công dân thông qua những hành vi đạo đức trong các mối quan hệ ứng xử ở gia đình, nhà trường và xã hội. Đặt biệt là mối quan hệ ứng xử ở gia đình, nhà trường nhằm góp phần hình thành nhân cách cho trẻ và đào tạo những con người toàn diện về đức và tài để phục vụ đất nước sau này.

Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, đòi hỏi người giáo viên phải có tinh thần và trách nhiệm cao. Ngoài ra trong quá giáo dục thì vẫn còn một số ít giáo viên chưa thực sự quan tâm, gần gũi tới các em. Phần lớn các em sinh hoạt gần gũi với cha mẹ nhiều nhưng vì hoàn cảnh nên một số phụ huynh suốt ngày tất bật với công việc do đó không kiểm soát, chăm sóc các em đúng mức. Vì lứa tuổi các em đang lớn, đang phát triển nên cần sự khuyên nhủ, nuôi dưỡng của những bậc làm cha làm mẹ. Giáo dục đạo đức cho các em không phải chỉ ở trường là đủ mà cần phải kết hợp giữa các lực lượng trong xã hội để giáo dục các em. Tất cả vì học sinh thân yêu, vì tương lai của nước nhà. Cùng chung vai sát cánh với gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục các em, bên cạnh đó nhà trường cần tạo mọi điều kiện để giáo viên gần gũi với các em, để hiểu các em hơn nắm được hành vi sai trái của các em để từ đó có biện pháp để giáo dục các em thành những người con tốt, người có ích cho xã hội, góp phần giáo dục các em hoàn thiện hơn cả về trí dục lẫn đạo đức.

Là cha mẹ, thây cô giáo ai cũng muốn con em mình ngoan ngoãn, biết vâng lời, thây cô, cha mẹ, hiếu thảo với ông bà.. ai cũng muốn rằng học sinh có những hành động, ứng xử tốt, biết yêu thương lễ phép

Giáo dục đạo đức cho học sinh là một việc làm, một nhiệm vụ đặc biệt được quan tâm, là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài của nhà trường, của các bậc phụ huynh và toàn xã hội.

Giáo dục đạo đức cho học sinh là cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, liên tục mà nên, chứ không phải tự trên trời rơi xuống. Chính vì vậy giáo dục đạo đức cho học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Khuyến có được kết quả đáng khích lệ là do quá trình phấn đấu, có sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ của tập thể sư phạm nhà trường, sự quan tâm của gia đình và được sự đồng thuận của đoàn thể chính quyền địa phương. Thông qua việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Video liên quan