See you later là gì

Ý nghĩa của từ see you later là gì:  see you later nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ see you later Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa see you later mình See you later hay see you again có nghĩa là hẹn gặp lại bạn sau nhé!
Là câu chào tương tự với Goodbye.

VD: I gotta go now. See you later.
Mình phải đi bây giờ đây. hẹn gặp bạn sau nhé .

Video liên quan