Take control of là gì

There isn't much difference, but "Take control over" sounds more like you're on the top and controlling everything. "Take control of" seems like you are doing something for someone else, such as taking control of a ship when your captain is away.

There isn't much difference, but "Take control over" sounds more like you're on the top and controlling everything.
"Take control of" seems like you are doing something for someone else, such as taking control of a ship when your captain is away.  Xem bản dịch   1thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan