Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MAB

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề từ điểm m nằm ngoài đường tròn (o) vẽ cát tuyến mcd hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không ...

 • Tác giả: diendantoanhoc.org

 • Ngày đăng: 17/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 21886 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn (O), ở đây A,B là các tiếp điểm và C nằm - posted in Hình học: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn (O), ở đây A,B là các tiếp điểm và C nằm giữa M,D. a)CM: MA.MA=MC.MD b)Gọi I là trung điểm của CD. CMR:M,A,O,I,B cùng nằm trên 1 đường tròn c)Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh rằng CHOD nội tiếp và AB...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

 • Xem Ngay

2. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không ...

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 17/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 85410 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA, MB trên đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M và D.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA, MB trên đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M và D....

 • Xem Ngay

3. Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 cát tuyến MAB ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 8/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 41250 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 cát tuyến MAB và MCD (A nằm giữa M và B, C nằm giữa M và D) Cho biết số đo dây cung nhỏ AC …...

 • Xem Ngay

4. Từ điểm M Nằm Ngoài đường Tròn (O;R) Vẽ 2 Tiếp Tuyến MA ...

 • Tác giả: mtrend.vn

 • Ngày đăng: 23/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 11983 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ 2 tiếp tuyến MA; MB và cát tuyến MCD với (O) (A, B là tiếp điểm và cát tuyến MCD nằm trong góc AMO, MC < MD). Gọi H là giao điểm của OM và AB

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 15/9/2021 · Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ 2 tiếp tuyến MA; MB và cát tuyến MCD với (O) (A, B là tiếp điểm và cát tuyến MCD nằm trong góc AMO, MC < MD). Gọi H …...

 • Xem Ngay

5. Từ M bên ngoài đường tròn O vẽ cát tuyến MCD không đi qua ...

 • Tác giả: documen.tv

 • Ngày đăng: 19/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10109 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Từ M bên ngoài đường tròn O vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn O , ở đây A,B là các tiếp điểm và C nàm giữa MD. a.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1/1/2021 · Từ M bên ngoài đường tròn O vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA,MB đến đường tròn O , ở đây A,B là các tiếp điểm và C nàm giữa MD. a. Chứng minh MA^2 = MC.MD b. Gọi I là trung điểm của CD . Chứng minh rằng năm …...

 • Xem Ngay

6. Cát tuyến là gì? Cát tuyến của đường tròn là gì? - Toán ...

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 16/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 83844 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Cát tuyến là gì? Cát tuyến của đường tròn là gì? - Toán .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 1: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) hãy vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O). Ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D. a) CM: MA.MA = MC.MD. b) Gọi I là trung điểm của CD. CMR: M, A, O, I, B cùng nằm trên 1 đường tròn....

 • Xem Ngay

7. Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiếp tuyến MT(T ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 20/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 95675 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiếp tuyến MT(T là tiếp điểm) và cát tuyens MCD qua tâm O cho MT=20cm;MD=40cm....

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho đường tròn (O), từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D,E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn đường thẳng này cắt MD và ME lần lượt ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi của tam giác MPQ....

 • Xem Ngay

8. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O), kẻ cát tuyến ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 21/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 3438 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O), kẻ cát tuyến MAB và cát tuyến MCD với (O). Chứng minh MA. MB = MC. MD. 

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB đến (O)( A,B là hai tiếp điểm). Gọi MCD là cát tuyến của (O) (C nằm giữa M và D; tia …...

 • Xem Ngay

9. Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến MD; MB và cát ...

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 6/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 93361 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến MD; MB và cát tuyến MAC với đường tròn (A nằm giữa M và C). Khi đó MA. MC bằng: A. MB2 B. BC2 C. MD. MA D. MB. MC

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 24/4/2021 · Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến MD; MB và cát tuyến MAC với đường tròn (A nằm giữa M và C). Khi đó MA. MC bằng: A. MB2 B. BC2 C. MD. MA D. MB. MC...

 • Xem Ngay

10. Các bài toán về tiếp tuyến và cát tuyến (Có đáp án) - Bài ...

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 28/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 26900 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Các bài toán về tiếp tuyến và cát tuyến (Có đáp án) - Bài .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Từ điểm K nằm ngoài đường tròn ta kẻ các tiếp tuyến KA, KB cát tuyến KCD, H là trung điểm CD thì năm điểm K, A, H, O, B nằm trên một đường tròn. + Từ điểm K nằm ngoài đường tròn ta kẻ các tiếp tuyến KA, KB cát tuyến KCD thì . 2. Một số bài toán về tiếp tuyến và ......

 • Xem Ngay

11. Cát Tuyến Là Gì ? Tính Chất Và Cách Vẽ Cát Tuyến Như Thế Nào?

 • Tác giả: nasaconstellation.com

 • Ngày đăng: 16/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 62946 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Có không ít bạn học quan tâm tìm kiếm về khái niệm cát tuyến là gì cũng như cách xác định cát tuyến như thế nào? Đây là khái niệm được sử dụng phổ biến trong môn hình học và cũng được áp dụng nhiều tại các bài tập, bài thi, Vì vậy, việc nắm rõ về nghĩa cũng như cách dùng của nó thực sự rất cần thiết

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 16/4/2022 · Bài tập tương quan đến cat tuyến của mặt đường tròn. Từ 1 điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ một đường cat tuyến MCD không đi qua tâm O và gồm hai tiếp tuyến đường lần lượt là MA với MB cho đường tròn (O). A,B chính là các tiếp điểm, C nằm trong lòng M, D....

 • Xem Ngay

12. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA ...

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 3/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 26090 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Lấy điểm C trên cung nhỏ AB (C không trùng với A, B). Từ điểm C kẻ CD vuông góc với AB, CE vuông góc với MA, CF vuông góc với MB (D∈AB, E∈MA, F∈MB). Gọi I là giao điểm của AC và DE, K là giao điểm của BC và DF. Chứng minh rằnga) Tứ giác ADCE nội tiếp đường tròn.b) Hai tam giác CDE và CFD đồng dạngc) Tia đối của tia CD là tia phân giác của góc ECF^d) Đường thẳng IK song song với đường thẳng AB.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 30/12/2020 · Toán. Câu hỏi: 30/12/2020 3,284. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Lấy điểm C trên cung nhỏ AB (C không trùng với A, B). Từ điểm C kẻ CD vuông góc với AB, CE vuông góc với MA, CF …...

 • Xem Ngay

13. Cát tuyến là gì? Cách vẽ và giải bài tập về cát tuyến của ...

 • Tác giả: thapgiainhietliangchi.com

 • Ngày đăng: 14/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 31752 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cát tuyến là gì? Cát tuyến là một từ mượn Hán Việt. Cụ thể trong đó từ “cát” có nghĩa là cắt, giao còn “tuyến” là từ để chỉ đường thẳng.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 12/6/2021 · Ví dụ đối với cát tuyến của 1 đường tròn ta có dạng bài tập tiêu biểu như sau: Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O) bạn hãy vẽ 1 đường cát tuyến MCD không đi qua tâm đường tròn O và có hai tiếp tuyến lần lượt là MA và MB đến đường tròn (O)....

 • Xem Ngay

14. Bài 2 - Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường ...

 • Tác giả: toanlyhoa.vn

 • Ngày đăng: 9/7/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 29647 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O, C nằm giữa M và D.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 28/3/2021 · Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O, C nằm giữa M và D. a) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp trong một đường tròn. b) Chứng minh: MA 2 = MC.MD....

 • Xem Ngay

15. Bài 1: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R). Vẽ tiếp ...

 • Tác giả: documen.tv

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 91784 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài 1: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R). Vẽ tiếp tuyến MA ( A là tiếp điểm), cát tuyến MBC ( B nằm giữa M và C) và O nằm trong góc AMC. Lấy I là trung

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 5: Cho đường tròn tâm (O), từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm), kẻ cát tuyến MCD không đi qua tâm 0 (C nằm giữa M và D; 0 và B nằm về hai phía so với cát tuyến MCD)....

 • Xem Ngay

16. Các Tuyến Là Gì - Cát Tuyến Của Đường Tròn Như Thế Nào

 • Tác giả: fundacionfernandovillalon.com

 • Ngày đăng: 19/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 33167 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Câu hỏi cát tuyến là gì chính là thắc mắc của nhiều bạn khi đang học toán hình, Trong bài viết này Thợ sửa xe sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này để bạn có thể giải quyết các bài tập liên quan một cách dễ dàng nhất nhé! Định nghĩa đường cát tuyến là gì?Như chúng ta đã biết thì môn toán, đặc biệt là toán hình là môn học vô cùng quan trọng bởi nó có tính ứng dụng rất cao trong cuộc sống

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 19/4/2022 · Ví dụ đối với cát tuyến của 1 đường tròn ta có bài tập tiêu biểu như sau: Từ 1 điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O) hãy vẽ 1 đường cát tuyến MCD không đi qua tâm O và có hai tiếp tuyến lần lượt là MA và MB đến đường tròn (O)....

 • Xem Ngay

17. Cát tuyến là gì? Cách giải bài tập về cát tuyến đường tròn ...

 • Tác giả: palada.vn

 • Ngày đăng: 14/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 49416 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cát tuyến là một từ có gốc Hán - Việt. Trong đó “cát” có nghĩa là cắt, còn “tuyến” thì có nghĩa là đường thẳng. Bởi vậy, cát tuyến có thể hiểu là một đường thẳng cắt các đường khác

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 22/10/2021 · Bài tập về cát tuyến đường tròn. Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O) hãy vẽ đường cát tuyến đi qua 3 điểm M, C, D không đi qua tâm O và vẽ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O). Ở đây ta có 2 điểm A, B là các tiếp điểm và điểm C nằm giữa M, D....

 • Xem Ngay

18. Bài 14 trang 95 Dạy và học Toán 9 tập 2: Từ một điểm M bên ...

 • Tác giả: baitapsgk.com

 • Ngày đăng: 5/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 79400 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Bài 14 trang 95 Dạy và học Toán 9 tập 2: Từ một điểm M bên .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ một điểm M bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BOD. Hai đường thẳng CD và MB cắt nhau tại A. Chứng minh rằng M là trung điểm của AB. +) Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau \( \Rightarrow MB = MC\)....

 • Xem Ngay

19. Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m ...

 • Tác giả: www.ketqualagi.com

 • Ngày đăng: 6/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 24192 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Mới Nhất Pro đang t...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 16/4/2022 · Cho đường tròn (O,R) cố định và thắt chặt.Từ M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ 2 tiếp tuyến MA,MB (A,B là những tiếp điểm).Gọi H là giao điểm của OM,ABa) CM: OM vuông góc với AB và OH.OM=R2b) Từ M kẻ cát tuyến MNP với đường tròn (O) (N nằm trong tâm M,P),gọi I là trung điểm NP (I khác O).Chứng minh: A,M,O,I thuộc một ......

 • Xem Ngay