1'= 4 2132 là gì

1'=>4=1505 = một phút suy tư bằng một năm không ngủ

1 phút suy tư bằng 1 năm ko ngủ

Có nghĩa là: Một phút suy tư bằng một năm không ngủ.

Một phút suy tư bằng một năm không ngủ nha bn!!!!! : ) ; )

Video liên quan