Cách chỉnh sửa văn bản trong Gmail trên điện thoại

Đề xuất chỉnh sửa trong Google Tài liệu

Bạn có thể đề xuất thay đổi cho một tài liệu mà không cần thay đổi văn bản gốc. Nếu chấp thuận đề xuất của bạn, chủ sở hữu sẽ thay thế văn bản gốc.

Đề xuất thay đổi đối với tệp

 1. Mở một tài liệu trong ứng dụng Google Tài liệu.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm
Cách chỉnh sửa văn bản trong Gmail trên điện thoại

.

 1. Bật tùy chọn Đề xuất thay đổi.
 2. Đề xuất. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào biểu tượng Xong
Cách chỉnh sửa văn bản trong Gmail trên điện thoại

.

Chấp nhận hoặc từ chối đề xuất

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở một tài liệu trong ứng dụng Google Tài liệu.
 2. Để xem các mục đề xuất, hãy nhấn vào văn bản được đánh dấu
Cách chỉnh sửa văn bản trong Gmail trên điện thoại

Xem nhận xét.

 1. Nhấn vào phần Chấp nhận hoặc Từ chối.

Quản lý các mục đề xuất của bạn Cho phép người khác đề xuất thay đổi

Mọi người có thể đề xuất chỉnh sửa khi bạn cho phép họ nhận xét hoặc chỉnh sửa tài liệu của bạn.

Tìm hiểu cách chia sẻ tệp.   Nhập tài liệu có các thay đổi được theo dõi

Khi bạn chuyển đổi tệp giữa Trình chỉnh sửa Tài liệu và Microsoft Office:

 • Mọi thay đổi được theo dõi trong Microsoft Office sẽ trở thành mục đề xuất trong Trình chỉnh sửa Tài liệu.
 • Mọi mục đề xuất trong Trình chỉnh sửa Tài liệu sẽ trở thành các thay đổi được theo dõi trong Microsoft Office.

Bài viết liên quan

 • Chia sẻ tệp trên Google Drive
 • Thêm, chỉnh sửa, trả lời hoặc xóa nhận xét                 iPhone và iPad AndroidMáy tính   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách chỉnh sửa văn bản trong Gmail trên điện thoại