Cách đặt mật khẩu cho Instagram

Cùng viết bởi Jack Lloyd

X

Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh.

Bài viết này đã được xem 13.741 lần.

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách đặt lại mật khẩu Instagram đã quên trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn. Nếu vẫn còn sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại liên quan đến tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu tại màn hình đăng nhập Instagram trên Android, iPhone, iPad hoặc trên trang web instagram.com. Nếu tài khoản được liên kết với Facebook, bạn luôn có thể đăng nhập Instagram thông qua việc chọn đăng nhập bằng Facebook trên màn hình đăng nhập.

Các bước

Phương pháp 1 của 3:Sử dụng thiết bị Android

1Mở Instagram trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Đây là ứng dụng có biểu tượng máy ảnh hình vuông màu trắng trên nền màu tím-đỏ-cam, và thường hiển thị trong ngăn ứng dụng. Màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện ngay sau thao tác này.

 • Nếu bạn đã đăng nhập và muốn thay đổi mật khẩu, hãy chạm vào biểu tượng trang cá nhân ở bên dưới màn hình, chạm vào trình đơn ở phía trên góc phải và chọn Settings (Cài đặt) > Privacy and Security (Riêng tư và Bảo mật) > Password (Mật khẩu) để tạo mật khẩu mới.
 • Nếu không nhớ mật khẩu hiện tại, bạn sẽ chạm vào reset it with Facebook (đặt lại mật khẩu bằng Facebook) khi thấy lựa chọn này, hoặc chọn Forgot Password? (Đã quên mật khẩu?) để tiếp tục.

2Chạm vào Get help signing in (Hỗ trợ đăng nhập). Đây là lựa chọn ở bên dưới các trường đăng nhập.

 • Có thể bạn phải chạm vào Log in (Đăng nhập) trước.

3Nhập tên người dùng, số điện thoại hoặc địa chỉ email. Nếu chọn nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại, bạn nhớ dùng thông tin liên quan đến tài khoản.[1] X Nguồn nghiên cứu Đi tới nguồn

 • Bạn sẽ phải truy cập địa chỉ email hoặc số điện thoại này để hoàn tất quy trình đặt lại mật khẩu.
 • Nếu tài khoản Instagram được liên kết với Facebook, bạn sẽ chọn Log In with Facebook (Đăng nhập bằng Facebook) ở bên dưới màn hình và đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Nếu bạn không nhớ thông tin đăng nhập của tài khoản Facebook, hãy tham khảo cách thay đổi mật khẩu Facebook trên Android.

4Chạm vào nút Next (Tiếp tục) màu xanh dương. Bạn sẽ nhận được một trong các kết quả sau:

 • Nếu bạn đã nhập địa chỉ email, đường dẫn xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email đó.
 • Nếu bạn đã nhập số điện thoại, tin nhắn chứa đường dẫn hoặc mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại đó.
 • Nếu đã nhập tên người dùng, bạn sẽ được yêu cầu chọn cách thức nhận mã xác nhận. Cách thức nhận mã thường khác nhau tùy thuộc vào cách bạn đã đăng ký tài khoản. Hãy chạm vào Send an SMS (Gửi tin nhắn) để nhận thông tin trên điện thoại, hoặc Send an email (Gửi thư điện tử) để nhận thông tin qua thư điện tử.

5Chạm vào OK để xác nhận. Đây là nút ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị.

6Mở email hoặc tin nhắn được gửi từ Instagram. Nội dung thường chứa đường dẫn bắt đầu bằng https://ig.me.

 • Nếu bạn không thấy email từ Instagram sau khi chờ vài phút, hãy kiểm tra thư mục Spam (Thư rác), Social (Mạng xã hội) hoặc Updates (Quảng cáo).

7Chạm vào đường dẫn đặt lại mật khẩu. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

 • Nếu tin nhắn mà bạn nhận được có chứa mã thay vì đường dẫn, hãy nhập mã đó vào ô trống trên Instagram và chạm vào Next để xác minh.

8Nhập mật khẩu mới hai lần. Bạn sẽ nhập mật khẩu vào hai trường nhập dữ liệu trên trang này.

9Chạm vào Reset Password (Đặt lại mật khẩu). Đây là lựa chọn ở cuối trang. Bây giờ mật khẩu của bạn đã được đặt lại, và bạn có thể đăng nhập vào Instagram.

Phương pháp 2 của 3:Sử dụng iPhone hoặc iPad

1Mở Instagram trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Đây là ứng dụng có biểu tượng máy ảnh hình vuông màu trắng trên nền màu tím-đỏ-cam, thường hiển thị trên màn hình chính. Thao tác này sẽ cho bạn thấy màn hình đăng nhập.

 • Nếu bạn đã đăng nhập và muốn thay đổi mật khẩu, hãy chạm vào biểu tượng trang cá nhân ở bên dưới màn hình, chạm vào trình đơn ở phía trên góc phải và chọn Settings (Cài đặt). Bước tiếp theo là chọn Security (Bảo mật) > Password (Mật khẩu) để tao mật khẩu mới.
 • Nếu bạn không nhớ mật khẩu hiện tại, hãy đăng xuất và tiếp tục với các thao tác sau đây.

2Chạm vào Forgot password? (Đã quên mật khẩu?). Đây là đường dẫn màu xanh dương bên dưới các trường đăng nhập.

 • Bạn sẽ phải chạm vào nút Log in (Đăng nhập) màu xanh dương để mở màn hình đăng nhập.
 • Nếu tài khoản Instagram được liên kết với tài khoản Facebook, bạn chỉ cần chạm vào đường dẫn Facebook để đăng nhập. Nếu bạn không nhớ mật khẩu Facebook, hãy tham khảo cách đặt lại mật khẩu Facebook khi lỡ quên.

3Chọn cách đặt lại mật khẩu. Để đặt lại mật khẩu, bạn cần nhấp vào đường dẫn đặt lại mật khẩu hoặc xác minh mã được gửi đến địa chỉ email hay số điện thoại của bạn. Để nhận mã hoặc đường dẫn, bạn sẽ thực hiện như sau:

 • Sử dụng tên đăng nhập: Chạm vào Username (Tên đăng nhập), nhập tên đăng nhập Instagram và chạm vào Next (Tiếp tục). Chọn địa chỉ email hoặc số điện thoại bị ẩn một phần và chạm vào Send Login Link (Gửi đường dẫn đăng nhập).
 • Sử dụng địa chỉ email: Chạm vào Username, rồi nhập địa chỉ email vào ô trống. Chạm vào Next để gửi đường dẫn đăng nhập.
 • Sử dụng số điện thoại: Chạm vào Phone (Điện thoại), nhập số điện thoại di động và chọn Next. Thao tác này sẽ gửi tin nhắn chứa mã xác minh đến điện thoại di động của bạn.

4Chạm vào đường dẫn Reset your Instagram password (Đặt lại mật khẩu Instagram) trong email (chỉ dành cho email). Nếu bạn sử dụng số điện thoại, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nếu bạn đã nhận email từ Instagram, hãy chạm vào đường dẫn này (không phải nút "Log in" màu xanh dương) để thấy các trường đặt lại mật khẩu.

5Nhập mã xác nhận trong tin nhắn và chạm vào Next (chỉ dành cho điện thoại). Nếu bạn đã chọn gửi đường dẫn đến email, hãy bỏ qua bước này. Sau khi nhập mã có trong tin nhắn, bạn sẽ thấy các trường đặt lại mật khẩu.

6Nhập mật khẩu mới hai lần. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào hai trường nhập dữ liệu trên trang này.

7Chạm vào Reset Password (Đặt lại mật khẩu). Đây là lựa chọn ở cuối trang. Bây giờ mật khẩu của bạn đã được đặt lại, và bạn có thể đăng nhập Instagram bằng thông tin đăng nhập mới.

Phương pháp 3 của 3:Sử dụng trình duyệt web

1Truy cập https://www.instagram.com bằng trình duyệt web. Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị trang đăng nhập Instagram.

 • Nếu thấy trang bảng tin của Instagram thay vì trang đăng nhập, bạn đã đăng nhập vào tài khoản. Hãy nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải, rồi nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía trên trang cá nhân. Sau đây là các bước đặt lại mật khẩu:
 • Nếu biết mật khẩu hiện tại và muốn thay đổi, bạn sẽ nhập mật khẩu cũ, rồi nhập và xác nhận mật khẩu mới. Việc tiếp theo là nhấp vào nút Change Password (Thay đổi mật khẩu) để lưu các thay đổi.
 • Nếu bạn không nhớ mật khẩu, hãy nhấp vào Forget Password? (Quên mật khẩu?) ở cuối trang và tiếp tục thực hiện các bước trong phương pháp này.

2Nhấp vào Forgot password? (Đã quên mật khẩu?). Đây là đường dẫn bên dưới lựa chọn đăng nhập ở phía trên góc phải trang.

 • Nếu bạn đã tạo tài khoản Instagram thông qua việc đăng nhập bằng Facebook, hãy nhấp vào Log in with Facebook (Đăng nhập bằng Facebook), rồi đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Nếu không nhớ mật khẩu Facebook, bạn có thể tham khảo cách đặt lại mật khẩu Facebook khi lỡ quên.

3Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên người dùng liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể yêu cầu gửi đường dẫn đến địa chỉ email hoặc số điện thoại thông qua một trong các thông tin này.

4Nhấp vào nút Send Login Link (Gửi đường dẫn đăng nhập). Đây là nút màu xanh dương ở cuối trang. Thao tác này sẽ gửi mã đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn đã nhập.

 • Nếu Instagram không thể nhận diện địa chỉ email hoặc số điện thoại đã nhập, có lẽ bạn đã đăng ký tài khoản bằng thông tin khác.

5Mở email hoặc tin nhắn được gửi từ Instagram. Nội dung thường chứa đường dẫn bắt đầu bằng https://ig.me.

 • Nếu bạn không thấy email từ Instagram sau khi chờ vài phút, hãy kiểm tra thư mục Spam (Thư rác), Social (Mạng xã hội) hoặc Updates (Quảng cáo).

6Nhấp hoặc chạm vào đường dẫn đặt lại mật khẩu. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

7Nhập mật khẩu mới hai lần. Bạn sẽ nhập mật khẩu vào hai trường nhập văn bản trên trang này.

8Nhấp hoặc chạm vào Reset Password (Đặt lại mật khẩu). Đây là lựa chọn ở cuối trang. Nếu cả hai mật khẩu được nhập giống nhau, bạn có thể truy cập tài khoản Instagram bằng mật khẩu mới.

Cảnh báo

 • Nếu bạn không thể sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại đã dùng để đăng ký Instagram, bạn cần vào trang "Contact Us" (Liên lạc với chúng tôi) để lấy lại quyền truy cập tài khoản.