Cách xem địa chỉ đăng nhập Facebook

Facebook là một mạng xã hội được nhiều người sử dụng hiện nay, chính vì vậy việc bảo mật tài khoản cũng là một việc đặt lên hàng đầu. Chính vậy để bảo mật tài khoản rất nhiều người đã cài đặt tính năng đăng nhập bảo mật 2 lớp cho tài khoản Facebook, tuy nhiên đôi khi chúng ta nhận được thông báo yêu cầu xác nhận đăng nhập trái phép, điều này cho thấy rằng tài khoản Facebook của mình đang được ai đó cố đăng nhập trên một thiết bị khác.

Vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng kiểm tra xem tài khoản Facebook của mình đang được đăng nhập trên thiết bị nào và nhanh chóng đăng xuất từ xa ngay lập tức. Để thực hiện được điều này một cách thật dễ dàng và nhanh chóng, thì hôm nay Download.vn mời các bạn cùng theo dõi bài viết Cách kiểm tra xem tài khoản Facebook của bạn đã đăng nhập ở đâu.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xem địa chỉ đăng nhập Facebook