Căn bậc 2 lớp 9

Lý thuyết về căn bậc hai

Căn bậc hai số học Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x^2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là a và số âm kí hiệu là -a. Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết 0 = 0. Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:  Xem lời giải   Quảng cáo

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:   Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau... Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. So sánh  Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm số x không âm biết... Xem lời giải

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau... Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. So sánh: a) 2 và 3 ; b) 6 và 4 ; c) 7 và 47. Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau... Xem lời giải

Bài 4 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Tìm số x không âm, biết:a) x = 15; b) 2x =14; c)x < 2; d) 2x < 4. Xem lời giải   Quảng cáo

Xem thêm

Video liên quan