Chia sẻ dung lượng Google Drive cho người khác

Lưu trữ và chia sẻ tệp bằng bộ nhớ dùng chung

Bộ nhớ dùng chung chỉ có sẵn cho các tài khoản cơ quan hoặc trường học và bạn hiện chưa đăng nhập.

Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn

  • Nếu không có tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn có thể tìm hiểu về cách tạo một tài khoản.
  • Nếu bạn sử dụng Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học, hãyliên hệ với quản trị viên của bạn.

Tìm hiểu cách sử dụng Google Chrome để duy trì trạng thái đăng nhập vào nhiều Tài khoản Google.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chia sẻ dung lượng Google Drive cho người khác