1 phút đọc

Don't fear là gì

Do not be scared Do not be scared Xem bản dịch 2 lượt thích It's another way to say "don't be scared/afraid" It's another way to say "don't be scared/afr
Don't fear là gì

Do not be scared

Do not be scared  Xem bản dịch   2lượt thích

It's another way to say "don't be scared/afraid"

It's another way to say "don't be scared/afraid"  Xem bản dịch   2lượt thích

@american22 Do not worry or Do not be scared

@american22 Do not worry or Do not be scared Xem bản dịch   0lượt thích

It means don't be afraid or there's no reason to be afraid. Some examples would include: - "So, he's the one bullying you huh? Well fear not because I'll beat him up for you." - "Fear not, I'll guide us through this scary forest with this really bright flashlight." - "oh no! Our teachers going to load us with homework this weekend!!" "Fear not, I'll convince the teacher to reconsider."

It means don't be afraid or there's no reason to be afraid. Some examples would include:
- "So, he's the one bullying you huh? Well fear not because I'll beat him up for you."
- "Fear not, I'll guide us through this scary forest with this really bright flashlight."
- "oh no! Our teachers going to load us with homework this weekend!!"
"Fear not, I'll convince the teacher to reconsider." Xem bản dịch   0lượt thích

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan