Hp pc hardware diagnostics uefi la gì

ayemm

New Member

JoinedOct 5, 2017Messages143Reaction score0

ayemm

New Member

JoinedOct 5, 2017Messages143Reaction score0

  • #2

Cảm ơn các bác trước

Hp pc hardware diagnostics uefi la gì

Gửi từ Samsung SM-J710FN bằng vozFApp

wuhoatu

New Member

JoinedSep 30, 2017Messages114Reaction score0

  • #3

Thử vào BIOS Setup, disable Display Diagnostic URL đi xem sao. Nếu ko nhầm thì trong Advanced.

ayemm

New Member

JoinedOct 5, 2017Messages143Reaction score0

  • #4

wuhoatu said:

Thử vào BIOS Setup, disable Display Diagnostic URL đi xem sao. Nếu ko nhầm thì trong Advanced.

Vâng để e thử
Gửi từ Samsung SM-J710FN bằng vozFApp

Dehfgy

New Member

JoinedMay 28, 2020Messages 1Reaction score0

  • #5

Òi, tắt để cho nó nghỉ khoảng 5-6 tiếng rồi bật lại, không được thì nhấn exit, hoặc ngày mai bật lại. ( BỊ dính rồi mà lị)

Last edited: May 28, 2020

Sử dụng HP PC Hardware Diagnostics Windows (chỉ một số

sản phẩm)

HP PC Hardware Diagnostics là tiện ích dựa trên Windows cho phép bạn chạy kiểm tra chẩn đoán để xác định xem phần cứng máy tính có đang hoạt động tốt hay không. Công cụ chạy trong hệ điều hành Windows để chẩn đoán lỗi phần cứng.

Nếu HP PC Hardware Diagnostics Windows khơng được cài đặt trên máy tính của bạn, trước tiên bạn phải tải xuống và cài đặt nó. Để tải xuống HP PC Hardware Diagnostics Windows, xem Tải xuống HP

PC Hardware Diagnostics Windows thuộc trang 42.

Sau khi HP PC Hardware Diagnostics Windows được cài đặt, làm theo các bước sau để truy cập từ Trợ giúp và Hỗ trợ HP hoặc Trợ lý Hỗ trợ HP.

1. Để truy cập HP PC Hardware Diagnostics Windows từ Trợ giúp và Hỗ trợ HP:

a. Chọn nút Start (Bắt đầu), và sau đó chọn HP Help and Support (Trợ giúp và Hỗ trợ HP).

b. Nhấp chuột phải vào HP PC Hardware Diagnostics Windows, chọn More (Thêm) và sau đó

chọn Run as administrator (Chạy với tư cách là Quản trị viên). – hoặc –

Để truy cập HP PC Hardware Diagnostics Windows từ Trợ lý Hỗ trợ HP:

a. Gõ support (hỗ trợ) vào ơ tìm kiếm trên thanh tác vụ rồi chọn ứng dụng HP Support

Assistant. – hoặc –

Chọn biểu tượng dấu hỏi trong thanh tác vụ.

b. Chọn Troubleshooting and fixes (Xử lý sự cố).

c. Chọn Diagnostics (Chẩn đốn), và sau đó chọn HP PC Hardware Diagnostics Windows.

2. Khi cơng cụ mở ra, chọn loại kiểm tra chẩn đoán mà bạn muốn chạy, sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

GHI CHÚ: Nếu bạn muốn dừng kiểm tra chẩn đoán bất cứ lúc nào, chọn Cancel (Hủy).

3. Khi HP PC Hardware Diagnostics Windows phát hiện một sự thất bại mà đòi hỏi phải thay thế phần cứng, một mã ID thất bại 24 chữ được tạo ra. Để được hỗ trợ trong việc xử lý sự cố, liên hệ với bộ phận hỗ trợ và sau đó cung cấp mã ID Thất bại.

Tải xuống HP PC Hardware Diagnostics Windows

● Các chỉ dẫn tải xuống HP PC Hardware Diagnostics Windows chỉ được cung cấp bằng tiếng

Tải xuống phiên bản HP PC Hardware Diagnostics Windows mới nhất

Để tải xuống HP PC Hardware Diagnostics, làm theo các bước sau:

1. Truy cập http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Trang chủ Chẩn đoán PC HP sẽ được hiển

thị.

2. Trong phần HP PC Hardware Diagnostics, chọn Download (Tải về), và sau đó chọn vị trí trên máy tính của bạn hoặc một ổ đĩa flash USB.

Cơng cụ được tải xuống vị trí đã chọn.

Tải xuống HP Hardware Diagnostics Windows theo tên hoặc số hiệu sản phẩm (chỉ một số

sản phẩm)

GHI CHÚ: Đối với một số sản phẩm, cần phải tải phần mềm này vào ổ đĩa flash USB bằng cách sử dụng tên hoặc số hiệu sản phẩm.

Để tải xuống Remote HP PC Hardware Diagnostics Windows theo tên hoặc số hiệu sản phẩm, làm theo các bước sau:

1. Truy cập http://www.hp.com/support.

2. Chọn Get software and drivers (Nhận phần mềm và trình điều khiển), chọn loại sản phẩm của bạn và sau đó nhập tên sản phẩm hoặc số điện thoại vào hộp tìm kiếm được hiển thị.

3. Trong phần HP PC Hardware Diagnostics, chọn Download (Tải về), và sau đó chọn vị trí trên máy tính của bạn hoặc một ổ đĩa flash USB.

Công cụ được tải xuống vị trí đã chọn.

Cài đặt HP PC Hardware Diagnostics Windows

Để cài đặt HP PC Hardware Diagnostics, làm theo các bước sau:

Điều hướng đến thư mục trên máy tính của bạn hoặc ổ đĩa flash USB, nơi các tập tin .exe đã được tải xuống, nhấp đúp vào tập tin .exe, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng HP PC Hardware Diagnostics UEFI

GHI CHÚ: Đối với các máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 S, bạn phải sử dụng một máy tính Windows và một ổ đĩa flash USB để tải xuống và tạo mơi trường hỗ trợ HP UEFI vì chỉ các file .exe được cung cấp. Để biết thêm thông tin, xem Tải HP PC Hardware Diagnostics UEFI về ổ đĩa flash

USB thuộc trang 44.

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Giao diện Phần mềm Điều khiển Mở rộng Hợp nhất) cho phép bạn chạy kiểm tra chẩn đốn để xác định xem phần cứng máy tính có đang hoạt động tốt hay khơng. Cơng cụ hoạt động ngồi hệ điều hành để có thể ngăn hỏng phần cứng khỏi những vấn đề xảy ra do hệ điều hành hoặc các cấu phần phần mềm khác.

Nếu máy tính của bạn khơng khởi động vào trong Windows, bạn có thể sử dụng HP PC Hardware Diagnostics UEFI để chẩn đoán các sự cố phần cứng.

Khi HP PC Hardware Diagnostics UEFI phát hiện một sự thất bại mà đòi hỏi phải thay thế phần cứng, một mã ID thất bại 24-chữ được tạo ra. Để được hỗ trợ trong việc xử lý sự cố, liên hệ với bộ phận hỗ trợ và cung cấp mã ID Thất bại.

GHI CHÚ: Để bắt đầu chẩn đoán trên một máy tính có thể chuyển đổi, máy tính của bạn phải ở chế độ máy tính xách tay và bạn phải sử dụng bàn phím đi kèm.

GHI CHÚ: Nếu bạn muốn dừng kiểm tra chẩn đoán, nhấn esc.

Khởi động HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Để khởi động HP PC Hardware Diagnostics UEFI, làm theo các bước sau:

1. Bật hoặc khởi động lại máy tính, và nhanh chóng nhấn phím esc.

2. Nhấn phím f2.

BIOS tìm kiếm 3 nơi hoạt động cho các cơng cụ chẩn đốn, theo thứ tự sau:

a. Ổ đĩa flash USB được kết nối

GHI CHÚ: Để tải công cụ HP PC Hardware Diagnostics UEFI về ổ đĩa flash USB, xem Tải

xuống phiên bản HP PC Hardware Diagnostics UEFI mới nhất thuộc trang 44.

b. Ổ đĩa cứng

c. BIOS

3. Khi công cụ chẩn đốn mở ra, chọn một ngơn ngữ, chọn loại kiểm tra chẩn đoán mà bạn muốn

chạy, sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Tải HP PC Hardware Diagnostics UEFI về ổ đĩa flash USB

Tải HP PC Hardware Diagnostics UEFI về ổ đĩa flash USB có thể hữu ích trong những tình huống sau:

● HP PC Hardware Diagnostics UEFI khơng có trong hình ảnh cài đặt sẵn.

● HP PC Hardware Diagnostics UEFI khơng có trong phân vùng Cơng cụ HP.

● Ổ đĩa cứng bị hỏng.

GHI CHÚ: Chỉ dẫn tải xuống HP PC Hardware Diagnostics UEFI chỉ có bằng tiếng Anh và bạn phải sử dụng máy tính Windows để tải xuống và tạo mơi trường hỗ trợ HP UEFI vì chỉ có các tệp .exe được cung cấp.

Tải xuống phiên bản HP PC Hardware Diagnostics UEFI mới nhất

Để tải phiên bản HP PC Hardware Diagnostics UEFI mới nhất về ổ đĩa flash USB:

1. Truy cập http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Trang chủ Chẩn đoán PC HP sẽ được hiển

thị.

2. Trong phần HP PC Hardware Diagnostics UEFI, chọn Download UEFI Diagnostics (Tải xuống

UEFI Diagnostics), và sau đó chọn Run (Chạy).

Tải xuống HP PC Hardware Diagnostics UEFI theo tên hoặc số hiệu sản phẩm (chỉ một số

sản phẩm)

GHI CHÚ: Đối với một số sản phẩm, cần phải tải phần mềm này vào ổ đĩa flash USB bằng cách sử dụng tên hoặc số hiệu sản phẩm.

1. Truy cập http://www.hp.com/support.

2. Nhập tên hoặc số sản phẩm, chọn máy tính của bạn và sau đó chọn hệ điều hành.

3. Trong mục Diagnostics (Chẩn đoán), làm theo các hướng dẫn trên màn hình để chọn và tải

xuống phiên bản UEFI Diagnostics cụ thể cho máy tính của bạn.

Sử dụng các thiết đặt Remote HP PC Hardware Diagnostics

UEFI (chỉ một số sản phẩm)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI là một tính năng phần sụn (BIOS) giúp tải HP PC Hardware Diagnostics UEFI về máy tính của bạn. Tính năng này có thể thực hiện các chẩn đốn trên máy tính của bạn và có thể tải kết quả lên một máy chủ đã được cấu hình sẵn. Để biết thêm chi tiết về Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, truy cập http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags, và sau đó chọn Find out more (Tìm hiểu thêm).

Tải xuống Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

GHI CHÚ: Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI cũng khả dụng như Softpaq có thể tải được về máy chủ.

Tải xuống phiên bản Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI mới nhất

Để tải xuống phiên bản Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI mới nhất, làm theo các bước sau:

1. Truy cập http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Trang chủ Chẩn đoán PC HP sẽ được hiển

thị.

2. Trong phần HP PC Hardware Diagnostics UEFI, chọn Download Remote Diagnostics (Tải xuống

Chẩn đốn Từ xa), và sau đó chọn Run (Chạy).

Tải xuống Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI theo tên hoặc số hiệu sản phẩm

GHI CHÚ: Đối với một số sản phẩm, cần phải tải xuống phần mềm này bằng cách sử dụng tên hoặc số hiệu sản phẩm.

Để tải xuống Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI theo tên hoặc số hiệu sản phẩm, làm theo các bước sau:

1. Truy cập http://www.hp.com/support.

2. Chọn Get software and drivers (Nhận phần mềm và trình điều khiển), chọn loại sản phẩm của bạn, nhập tên sản phẩm hoặc số điện thoại vào hộp tìm kiếm sẽ được hiển thị, chọn máy tính của bạn và sau đó chọn hệ điều hành.

3. Trong phần Diagnostic (Chẩn đoán), làm theo các hướng dẫn trên màn hình để chọn và tải

xuống phiên bản Remote UEFI cho sản phẩm.

Tuỳ chỉnh thiết đặt Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Bằng cách sử dụng thiết đặt Remote HP PC Hardware Diagnostics trong Computer Setup (Cài đặt Máy tính) (BIOS), bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đây:

● Thiết lập một lịch trình để chạy các chẩn đốn khơng cần giám sát. Bạn cũng có thể bắt đầu chạy chẩn đoán ngay lập tức trong chế độ tương tác bằng cách chọn Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics (Thực hiện Remote HP PC Hardware Diagnostics).

● Đặt vị trí để tải về các cơng cụ chẩn đốn. Tính năng này giúp truy cập đến các cơng cụ từ trang web của HP hoặc từ một máy chủ đã được cấu hình sẵn để sử dụng. Máy tính của bạn khơng u cầu bộ lưu trữ cục bộ truyền thống (chẳng hạn như ổ đĩa hoặc ổ flash USB) để chạy chẩn đoán từ xa.

● Thiết lập một vị trí để lưu các kết quả kiểm tra. Bạn cũng có thể thiết lập tên người dùng và thiết đặt mật khẩu được sử dụng để tải lên.

● Hiển thị thông tin trạng thái về chẩn đốn chạy trước đó.

Để tùy chỉnh thiết đặt Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, làm theo các bước sau:

1. Bật hoặc khởi động lại máy tính và khi biểu tượng HP xuất hiện, nhấn f10 để vào Computer Setup (Cài đặt Máy tính).

2. Chọn Advanced (Nâng cao), và sau đó chọn Settings (Thiết đặt).

3. Đưa ra các lựa chọn tuỳ chỉnh.

4. Chọn Main (Chính), và sau đó chọn Save Changes and Exit (Lưu Thay đổi và Thoát) để lưu các

thiết đặt của bạn.

Một phần của tài liệu C06612231 (Trang 52 -57 )