Phu quân là gì

Ý nghĩa của từ phu quân là gì:  phu quân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phu quân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phu quân mình Từ mà người vợ dùng để gọi chồng (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phu quân". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phu quân":. phu quân phù qu [..](Từ cũ, Kiểu cách) từ người phụ nữ dùng để gọi chồng trong các gia đình quyền quý thời phong kiến. Đồng nghĩa: lang quânChồng là một người đàn ông tham gia vào một mối quan hệ hôn nhân và cam kết trở thành một đối tác suối đời của một người vợ để thực hiện các quy� [..]

Video liên quan