Am trong tiếng Anh là gì

Trọng âm là gì? Trong tiếng Anh, những từ hai âm tiết trở lên, luôn có một âm tiết phát âm khác hẳn so với những âm tiết còn lại về cả độ dài, độ lớn và độ cao.

Trọng âm là gì và các quy tắc đánh trọng âm

Trong tiếng Anh, những từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết được nhấn trọng âm là âm tiết được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trong cùng một từ.

Việc biết cách đánh trọng âm đúng không chỉ giúp ta giao tiếp một cách tự nhiên mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả truyền đạt thông tin, ví dụ: record(n) là danh từ mang nghĩa là bản ghi âm, còn từ record (v) là động từ mang nghĩa là hành động ghi âm.

Âm tiết

 1. Âm tiết là một đơn vị của lời nói.
 2. Âm tiết chứa một âm thanh của nguyên âm đơn.
 3. Một từ có thể có một hoặc nhiều hơn một âm tiết.

Ví dụ:

 1. Các từ có một âm tiết: pen, live, nice
 2. Các từ có hai âm tiết: nation,
 3. Các từ có ba âm tiết: beautiful, apartment
 4. Các từ có bốn âm tiết: apologize, entertainment

Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc đánh trọng âm 1

Đa số danh từ và tính từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụDanh từTính từGardenHealthyWorkerHelpfulsingerlively

*Một số ngoại lệDanh từTính từAdviceAloneMachineextremepolice

Quy tắc đánh trọng âm 2

Đa số động từ có hai âm tiết, trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai

Ví dụ:

 1. expand
 2. Repeat
 3. Remind
 4. Support

* Một số ngoại lệ

 1. follow
 2. govern
 3. marry

Quy tắc đánh trọng âm 3

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ dưới lên của các từ có hậu tố: -ic, -ics, -ion, -ian, -ual, -o/-ow, -ient, -ience, -eous, -ious, -ish

cach-danh-trong-am-tu-co-3-am-tiet

Ví dụ:Hậu tốTừ-icaquatic-icsMathematics, economics-ionconversion-ianmusician-ialfinancial-ualindividual-o/-owtomorrow-ientconvenient-ienceexperience-eousadvantageous-iouscontagious-ishgreenish

* Một số ngoại lệ:

Lunatic

Television

Hello

Quy tắc đánh trọng âm 4

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên của các từ có hậu tố: -itive, -ate, -gy, -phy, -try, -fy, -ical,-inal, -ity, -ety, -ible, -ise/-ize

cach-danh-trong-am-la-gi

-itiveinitiative-atecandidate-gyapology-phygeography-trychemistry-fyidentify-icaltechnical-inalcriminal-itycharity-etysociety-iblepossible-ize/-iseminimise

* Một số ngoại lệ

 1. Characterize
 2. capitalize

Quy tắc đánh trọng âm 5

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư từ dưới lên của các từ có hậu tố: -ary, -ative

sentence-stress-trong-am-trong-tieng-anh

-aryimaginary-ativeconservative

Quy tắc đánh trọng âm 6

Trọng âm rơi vào âm tiết cuối của các từ có hậu tố: ee, eer, oo, oon, aire, ain, ade, ique, esque, ese, ette

Ví dụ:Hậu tốVí dụ-eenominee-eerengineer-ooshampoo-oonballoon-airequestionnaire-ainentertain-adearcade-iqueunique-esquepicturesque-eseVietnamese-ettecassette

* Một số ngoại lệ:

 1. Coffee
 2. committee

Quy tắc đánh trọng âm 7

Đối với từ ghép (từ ghép có hai phần)

Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào từ đầu tiên

Ví dụ: greenhouse, blackboard

Tính từ ghép:

 1. Danh từ đứng trước: trọng âm rơi vào phần thứ nhất.

Ví dụ: homesick, heart-broken

 1. Tính từ/ trạng từ đứng trước: trọng âm rơi vào phần thứ hai.

Ví dụ: good-looking, self-confident, well-dressed

Động từ ghép: Trọng âm thường rơi vào từ thứ hai.

Ví dụ: understand, oversee

Một số chú ý

Một số tiền tố và hậu tố khi thêm vào từ không làm thay đổi trọng âm của từ đó. Khi gặp các từ chứa tiền tố và hậu tố, việc tách các tiền tố và hậu tố này để xác định từ gốc từ đó xác định trọng âm trong tiếng Anh theo các quy tắc trên.

Các ví dụ về tiền tốTiền tốTừ gốc
un-Pleasantunpleasantim-possibleimpossiblein-differenceindifferenceir-regularirregulardis-agreedisagreenon-acolholicnon-acolholicen-ableenablere-Arrangerearrangeover-thinkoverthink

* Một số ngoại lệ:

Đối với tiền tố under, trọng âm thường bị thay đổi

Ví dụ: statement  understatement

Các ví dụ về hậu tốHậu tốTừ gốc
-lyconvenientconveniently-inginterestinteresting-alcommunecommunal-ablecomfortcomfortable-lesscarecareless-fulbeautybeautiful-er/orworkworker-enbroadbroaden-mententertainentertainment-nesshappyhappiness-shiprelationrelationship-hoodchildchildhood

Bài tập

Trong kỳ thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh, dạng bài liên quan đến trọng âm sẽ yêu cầu thí sinh tìm từ có cách đánh trọng âm khác với những từ còn lại.

Mã đề 401Question 1A. consistB. carryC. removeD. protect

Hướng dẫn: Các đáp án A, C, D đúng quy tắc 2; đáp án B là ngoại lệQuestion 2:A. solutionB. principalC. passengerD. continent

Hướng dẫn:

 1. Áp dụng quy tắc 3: continent , solution,
 2. Áp dụng phần chú ý đối với hậu tố:passenger, principal
 3. Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. terrificB. BeautifulC. generalD. chemical

Hướng dẫn:

 1. Áp dụng quy tắc 3: terrific
 2. Áp dụng phần chú ý đối với hậu tố: beautiful, general, chemical

Question 24A. provideB. listenC. repeatD. collect

Hướng dẫn: Các đáp án A, C, D đúng quy tắc 2; đáp án B là ngoại lệ

Mã đề 403

Question 23A. studyB. deleteC. rewardD. survive

Hướng dẫn:

 1. Áp dụng quy tắc 2: delete, reward, survive
 2. study ngoại lệ
 3. Chọn đáp án A

Question 24A. summaryB. holidayC. selectionD. festival

Hướng dẫn:

 1. Áp dụng quy tắc 5: summary
 2. Áp dụng quy tắc 3: selection
 3. Áp dụng phần chú ý đối với hậu tố: festival
 4. Holiday
 5. Chọn đáp án C

Mã đề 404

Question 23A. energyB. exerciseC. additionD. article

Hướng dẫn:

 1. Áp dụng quy tắc 4: energy, exercise
 2. Áp dụng quy tắc 3: addition
 3. C là câu trả lời đúng

Question 24A. connectB. travelC. denyD. return

Hướng dẫn:

 1. Áp dụng quy tắc 2: connect, return, deny
 2. Travel
 3. B là câu trả lời đúng

Hy vọng bài viết trên đã giúp được người đọc hiểu được trọng âm là gìcách đánh trọng âm trong tiếng Anh như thế nào để có thể giao tiếp tự nhiên hơn.

Nguyễn Lê Gia Khánh

Video liên quan