Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Trước khi bắt đầu, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo mình đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Microsoft nào.

Cách tốt hơn nữa  là sử dụng cửa sổ trình duyệt Ẩn danh (hoặc có thể là Riêng tư hoặc InPrivate,tùy thuộc vào trình duyệt của bạn).Điều đó sẽ đảm bảo rằng bạn không đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nào khi bạn bắt đầu quy trình này.

Lưu ý:Microsoft Teams miễn phí hiện không khả dụng ở một số thị trường và địa điểm.

Đi tới Tải Teams miễn phí và chọn nút Đăng ký miễn phí. Nếu bạn không thấy nút Đăng ký miễn phí, hãy cuộn xuống (gần như cuối trang) để Tải Microsoft Teamscho tổ chức của bạn ngay hôm nay , sau đó chọn Đăng ký miễn phí.

Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng với địa Microsoft Teams miễn phí.

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Trên màn hình tiếp theo, hãy trả lời câu hỏi về cách bạn muốn sử dụng Teams.

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Nếu chọn Đối với trườnghọc, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email trường học để xem liệu bạn có quyền truy nhập tài khoản Teams trường của mình không. Nếu bạn chọn Đối với bạn bè vàgia đình, bạn sẽ được chuyển hướng để đăng ký Skype.

Nếu bạn chọn Đối với công việc,bạn có thể tiếp tục đến Bước 4.

Bạn sẽ được yêu cầu xác minh lại thông tin của mình trong bước này. Nếu bạn đã bật xác thực đa yếu tố, bạn có thể được nhắc trên điện thoại của mình. Nếu không, bạn sẽ cần cung cấp mật khẩu của mình ở đây.

Sau đó, điền tên của bạn và các thông tin được yêu cầu khác, rồi bấm vào Thiết lập Teams.

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Sau đó, kiên nhẫn chờ trong khi Microsoft tạo tài khoản Teams bạn, sau đó thiết lập để bạn sử dụng. (Quy trình này có thể mất tối đa một phút. Bạn sẽ thấy hai màn hình đang tải.)

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Cuối cùng, bạn sẽ được nhắc tải xuống ứng dụng Teams trên máy tính hoặc sử dụng ứng Teams web.

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Khi bạn bắt đầu sử dụng Teams, bạn sẽ được nhắc mời những người khác tham gia tổ chức Teams bạn. Những người mà bạn mời sẽ không  cần phải thực hiện quy trình này. Họ chỉ cần tham gia tổ chức Teams bạn.

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để quay lại Teams miễn phí ? Truy cập vào đâyđể bắt đầu sử Teams miễn phí. Sau khi hoàn thành quy trình đăng ký, bạn cũng sẽ nhận được một nối kết email đưa bạn quay lại nơi Teams bất cứ khi nào bạn muốn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đăng ký tài khoản Microsoft Team trên máy tính