Cách đăng nhập Outlook trên điện thoại bằng mã QR

Đăng nhập bằng mã QR

Khi bạn đăng nhập, đôi khi, Google sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo người đăng nhập chính là bạn. Bạn có thể chọn quét mã Phản hồi nhanh (QR) từ thiết bị mà bạn đã đăng nhập.

Bước 1: Chọn thiết bị

Hãy chọn tab tương ứng với thiết bị bạn sẽ sử dụng để quét mã QR của mình ở bên dưới. Bạn sẽ cần một thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên đó.

Bước 2: Đăng nhập bằng cách khác

Nếu đang cố đăng nhập trên môt máy tính, bạn có thể không quét được mã QR.

Sử dụng đường dẫn liên kết

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn trên một thiết bị mới. Khi bạn thấy mã QR, hãy dừng lại trên màn hình đó.
  2. Trên thiết bị bạn đã đăng nhập, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome.
  3. Ở đầu trình duyệt, nhập địa chỉ: g.co/verifyaccount.

Thử cách khác

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn trên một thiết bị mới.
  2. Bên dưới mã QR, hãy chọn Thử cách khác.
  3. Chọn một cách khác để xác minh bạn chính là người đăng nhập.                 Máy tính AndroidiPhone và iPad   Thêm