Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn tạo liên kết hyperlink đến website, đến sheet khác trong cùng file excel, liên kết đến file excel được tạo mới và liên kết đến địa chỉ email.

Bước 1: Các bạn chọn ô muốn chèn hyperlink , sau đó nhấn chuột phải và chọn Hyperlink (hoặc các bạn chọn Insert -> Hyperlink, hay tổ hợp phím Ctrl + K).

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Bước 2: Trong Insert Hyperlink, các bạn có thể chèn đường dẫn với các mục đích sau:

- Tạo hyperlink đến một trang web.

- Tạo hyperlink đến một các sheet trong file.

- Tạo hyperlink đến môt file excel mới được tạo.

- Tạo hyperlink đến địa chỉ email.

Trong Insert Hyperlink các bạn chọn Existing File or Web Page. Tại đây các bạn nhập địa chỉ trang web tại Address, nhập nội dung hiển thị hyperlink trong Text to display. Nhấn vào ScreenTip để  nhập nội dung hiển thị khi các bạn di chuột vào nội dung hiển thị hyperlink.

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Sau đó các bạn nhấn OK, liên kết sẽ được tạo.

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Các bạn chỉ cần nhấn con trỏ chuột vào liên kết là  trang web sẽ được truy cập.

Trong Insert Hyperlink các bạn chọn Place in This Document.

Để liên kết đến một sheet nào đó trong file excel các bạn chọn tên sheet trong phần Or select a place in this document và nhập nội dung vào Text to display hoặc ScreenTip. Sau đó các bạn nhấn chọn OK.

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Sau khi tạo liên kết, các bạn chỉ cần nhấn chọn hyperlink ngay lập tức con trỏ chuột sẽ chuyển đến sheet các bạn chọn.

Trong Insert Hyperlink các bạn chọn Create New Document.

Các bạn nhấn vào Change và chọn đường dẫn cho file excel mới cần tạo, điền tên cho file cần tạo trong Name of new document. Ngoài ra các bạn cũng nhập nội dung vào Text to displayScreenTip nếu muốn.

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Sau đó các bạn nhấn OK, file excel mới được tạo sẽ hiển thị lên các bạn tắt đi hoặc thao tác nếu muốn. Lần sau khi muốn mở file mới được tạo lên các bạn chỉ cần nhấn chuột vào hyperlink mà các bạn đã liên kết. Xuất hiện thông báo các bạn chọn Yes vậy là file excel mới được tạo sẽ hiển thị.

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Trong Insert Hyperlink các bạn chọn E-mail Address. Sau đó các bạn nhập địa chỉ email cần gửi trong phần E-mail address, và nhập nội dung tiêu đề trong phần Subject. Cuối cùng nhấn OK.

Cách tạo đường link liên kết trong Excel

Như vậy là các bạn đã biết cách tạo liên kết hyperlink trong Excel, tùy từng mục đích sử dụng mà các bạn tạo những liên kết sao cho phù hợp với nội dung.

Chúc các bạn thành công!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách tạo đường link liên kết trong Excel