Cách xem gmail của người khác trên youtube

Xem các thiết bị đã sử dụng tài khoản của bạn

Bạn có thể thấy các máy tính, điện thoại và thiết bị khác hiện đang sử dụng hoặc gần đây đã sử dụng Tài khoản Google của mình. Hãy xem thông tin này để đảm bảo không có ai khác đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Mẹo: Bạn có thể thấy các thiết bị đã sử dụng tài khoản của mình tại google.com/devices.

Xem các thiết bị mà bạn đang đăng nhập

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Bảo mật.
 3. Trên bảng Thiết bị của bạn, hãy chọn Quản lý thiết bị.
 4. Bạn sẽ thấy các thiết bị mà bạn hiện đang đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Để biết thêm chi tiết, hãy chọn một thiết bị.

Xem các thiết bị mà bạn đã đăng xuất gần đây

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Bảo mật.
 3. Trên bảng Thiết bị của bạn, hãy chọn Quản lý thiết bị.
 4. Di chuyển xuống phần "Các thiết bị bạn đã đăng xuất".
 5. Bạn sẽ thấy mọi thiết bị mà bạn đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình trong 28 ngày qua.

Đăng xuất trên thiết bị bạn không còn sử dụng

Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn, hãy đăng xuất khỏi các thiết bị:

 • Bị mất hoặc bạn không còn sở hữu
 • Không thuộc về bạn

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không nhận ra một thiết bị hoặc nhận thấy có hoạt động lạ trong tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau để bảo vệ tài khoản.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Bảo mật.
 3. Trên bảng Thiết bị của bạn, hãy chọn Quản lý thiết bị.
 4. Chọn thiết bị
Cách xem gmail của người khác trên youtube

Đăng xuất.

Bảo vệ tài khoản nếu bạn thấy một thiết bị lạ

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Bảo mật.
 3. Trên bảng Thiết bị của bạn, hãy chọn Quản lý thiết bị
Cách xem gmail của người khác trên youtube

Bạn không nhận ra thiết bị?.

Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy người khác đang sử dụng tài khoản của bạn:

 • Bạn không nhận ra thiết bị. Bạn có thể không nhận ra một hoạt động do bạn thực hiện nếu:
 • Bạn bắt đầu sử dụng thiết bị mới.
 • Bạn sử dụng thiết bị của người khác hoặc máy tính công cộng như ở thư viện. Hãy tìm hiểu cách đăng xuất khỏi thiết bị công cộng mà bạn không còn ở gần.
 • Gần đây, bạn đã đặt lại thiết bị của mình về trạng thái ban đầu. Thiết bị vẫn có thể hiển thị.
 • Bạn không ở một vị trí vào thời điểm đã nêu. Bạn có thể không nhận ra một vị trí mà bạn đã đến nếu:
 • Bạn đã đi đến nơi đó hoặc dừng lại ở đó một thời gian ngắn, như ở sân bay.
 • Bạn thấy một địa điểm gần đó thay vì một vị trí chính xác. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi xác định vị trí của thiết bị.
 • Bạn không nhớ đã sử dụng tài khoản của mình vào một ngày và giờ nhất định.Bạn có thể không nhận ra một ngày và giờ nhất định nếu bạn đã liên kết một số ứng dụng với Tài khoản Google của mình, như Gmail hoặc Lịch, vì các mốc thời gian này có thể gần đây hơn bạn nghĩ.
 • Bạn thấy một trình duyệt khác (như Chrome hoặc Safari) không phải trình duyệt bạn thường dùng.

Bài viết liên quan

 • Tùy chọn cài đặt về bảo mật và quyền riêng tư trong Gmail

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách xem gmail của người khác trên youtube