Chức năng nào của gia đình là quan trọng nhất vì sao

Trong các chức năng của gia đình thì chức năng nào là quan trọng nhất vì sao

Trước đây, quan niệm về một gia đình có phúc là con đàn, cháu đống. Em thấy quan niệm này còn phù hợp trong xã hội ngày nay không? Vì sao?

câu 1: phân tích chức năng của gia đình? ví dụ

câu 2: phân tích chế dộ hôn nhân ở nước ta hiện nay? ví dụ

câu 1: phân tích chức năng của gia đình? ví dụ

câu 2: phân tích chế dộ hôn nhân ở nước ta hiện nay? ví dụ

Câu 2: Trình bày các chức năng của gia đình? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: Thế nào là tình yêu chân chính. Đặc điểm của tình yêu chân chính là gì?

Câu 1:Trong gia đình,mối quan hệ quan trọng nhất là quan hệ nào? Vì sao?

Câu 2:Để góp phần xây dựng gia đình mình yên vui,hạnh phúc,cá nhân mỗi người nên làm gì ?

Hiện nay 1 số gia đình có quan niệm về tình yêu hôn nhân như " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó  ; áo mặc sao qua khỏi đầu ; môn đăng hộ đối "em có nhận xét gì ; đánh giá gì về quan niệm đó

phân tích vai trò của gia đình đc thể hiện qua các chức năg của gđ

Có người nói kinh tế là yếu tố quan trọng nhất để quyết định hạnh phúc của gia đình em nhận định như thế nào về ý kiến trên??,

Một số bạn trẻ hiện nay có quan điểm: đã yêu là phải dâng hiến hết mình, "hiến dâng" sẽ khiến đối phương yêu thương mình hơn.

Em có đồng ý với quan điểm trên không? Vì sao?

giúp e với ạ, mai kiểm tra rùi:(

Video liên quan