Lose touch là gì

Thông tin thuật ngữ Tiếng Anh

phát âm ngoại ngữ

lose your touch

Hình ảnh cho thuật ngữ lose your touch Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn.  Hàm ý bên trong là bạn mất đi khả năng mà bạn trước đây rất giỏi và từng sở hữu. "Lose your touch" sử dụng khi bạn rất giỏi một kỹ năng và có tài năng, nhưng về sau đó mọi thứ dần mai một và không còn tốt nữa, cảm nhận và sự tinh tế bắt đầu giảm. I dont understand why none of the girls here want to speak to me. It looks like youve lost your touch with the ladies. Oh no, they used to love me, what happened?.  Thành ngữ Tiếng Anh.                                    
                                   Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Lose your touch Tiếng Anh

 • 块石 tiếng Trung là gì?
 • 干密度 tiếng Trung là gì?
 • Thu nhập chịu thuế tính trước tiếng Trung là gì?
 • Pre-determined taxable income expense tiếng Anh là gì?
 • 出具 tiếng Trung là gì?
 • 兹有 tiếng Trung là gì?
 • 资信 tiếng Trung là gì?
 • Result_code_hung là gì?
 • 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?
 • 融资 là gì tiếng Trung                              Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

Lose your touch Tiếng Anh là gì?

Lose your touch Tiếng Anh có nghĩa là Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn

 • Lose your touch Tiếng Anh có nghĩa là Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn. Hàm ý bên trong là bạn mất đi khả năng mà bạn trước đây rất giỏi và từng sở hữu."Lose your touch" sử dụng khi bạn rất giỏi một kỹ năng và có tài năng, nhưng về sau đó mọi thứ dần mai một và không còn tốt nữa, cảm nhận và sự tinh tế bắt đầu giảm.I dont understand why none of the girls here want to speak to me.It looks like youve lost your touch with the ladies.Oh no, they used to love me, what happened?. Thành ngữ Tiếng Anh.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn Tiếng Anh là gì?

Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn Tiếng Anh có nghĩa là Lose your touch Tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Lose your touch Tiếng Anh

Đây là cách dùng Lose your touch Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ  Lose your touch Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn. Hàm ý bên trong là bạn mất đi khả năng mà bạn trước đây rất giỏi và từng sở hữu."Lose your touch" sử dụng khi bạn rất giỏi một kỹ năng và có tài năng, nhưng về sau đó mọi thứ dần mai một và không còn tốt nữa, cảm nhận và sự tinh tế bắt đầu giảm.I dont understand why none of the girls here want to speak to me.It looks like youve lost your touch with the ladies.Oh no, they used to love me, what happened?. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lose your touch Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lose your touch Tiếng Anh / Nghĩa đen có nghĩa là bạn không còn khả năng chạm và cảm nhận bằng ngón tay cũng như bàn tay bạn. Hàm ý bên trong là bạn mất đi khả năng mà bạn trước đây rất giỏi và từng sở hữu."Lose your touch" sử dụng khi bạn rất giỏi một kỹ năng và có tài năng, nhưng về sau đó mọi thứ dần mai một và không còn tốt nữa, cảm nhận và sự tinh tế bắt đầu giảm.I dont understand why none of the girls here want to speak to me.It looks like youve lost your touch with the ladies.Oh no, they used to love me, what happened?. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Video liên quan